Да възродим военната емблема на Шумен!

07.06.2018 г. Да възродим военната емблема на Шумен!

 Като се отчете нарастващата потребност от военни кадри за артилерийските формирования, военноинженерни специалисти по артилерийското въоръжение и боеприпасите, ПВО и КИС (Комуникационни и информационни системи), с възстановяване на статута на Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана (ВВУАПВО) ще се отговори не само на тази потребност, но и ще се развият нови области във военното образование, като например, въвеждане на военната подготовка на младите български младежи и девойки.

Полковник от запаса проф. д.т.н Андон Лазаров*

ВВУАПВО беше водеща висше военна образователна институция в периода 1948-2002 г. Със своя висококвалифициран хабилитиран преподавателски състав, с изградена съвременна учебно-материална база, лаборатории и полигони подготвяше кадри за Българската армия в областта на класическите артилерийски системи, поддържане изправността на артилерийско-ракетното въоръжение и боеприпасите, оперативно-тактическите ракетни системи, артилерийските системи със залпов огън, зенитно-ракетното въоръжение, радиолокационните системи за разузнаване и насочване, автоматизираните системи за управление, геодезията и геодезическите системи за разузнаване. Офицери-преподаватели на ВВУПВО, като водещи специалисти в отбранителната индустрия на България участваха в разработването и производството на съвременно артилерийско въоръжение и радиолокационни системи. Уникални оптически системи, разработени от преподаватели на ВВУАПВО, летяха на борда на редица космически апарати.

След 2002 г., когато рангът на висшето военно училище бе редуциран до факултет, настъпиха промени, които се отразиха негативно върху подготовката на офицери за нуждите на българската армия. На първо място се наруши основен принцип в образователната система, принципът на локалност в обучението и възпитанието на офицерските кадри. За срока на своето обучение курсантите трябваше да променят неколкократно центровете на обучение, Велико Търново, Шумен, Долна митрополия. Възникнаха проблеми от социално битов и икономически характер. Наруши се процесът на управление, свързан с многообразието и различното естество на решаваните задачи, касаещи различните родове войска, също така и участието на основния състав на факултета в голям брой бюрократични служебни и оперативни срещи и общи мероприятия на Военния университет.

Като се отчете нарастващата потребност от военни кадри за артилерийските формирования, военноинженерни специалисти по артилерийското въоръжение и боеприпасите, ПВО и КИС (Комуникационни и информационни системи), с възстановяване на статута на висше училище ще се отговори не само на тази потребност, но и ще се развият нови области във военното образование, като например, въвеждане на военната подготовка на младите български младежи и девойки. Като студенти във висшето военно училище те ще бъдат още по-тясно обвързани с военната професия, като преминават специална военна подготовка, след което ще бъдат зачислявани в мобилизационния резерв на страната.

С възстановяване на статута на висшето военно училище ще се възроди авторитетът на Шумен, като център на подготовка на военни кадри с висше образование. Висшата образователна институция ще се отрази благотворно както върху социалния, обществен и културен живот на Шумен и областта, така и върху икономическия климат на града.

С възстановяване на статута на висшето военно училище ще се отдаде почит и уважение към славната военна история на Шумен, гарнизон, където са служили такива забележителни личности от военната ни история като генерал  Владимир Вазов, генерал Владимир Заимов, а от по-ново време - генерал Нешо Нешев, генерал Тодор Желев, генерал Кирил Стоименов, генерал Найден Боримечков, генерал Борис Бобев, генерал Иван Динев.

Висшето военното училище има не само амбицията да продължи славните традиции в бойната и патриотична подготовка на офицери от артилерията, ПВО и КИС, но и да доразвие своята мисия с нови инициативи в сферата на отбраната и сигурността. Висшето военно училище има доказан научен потенциал и капацитет да подготвя и възпитава офицери за нуждите и потребностите на националната отбрана, но и офицери от страните членки на НАТО и други държави участващи в предсъединителните партньорски програми на НАТО, Азия, Африка и Латинска Америка, опит, който е доказан във времето.

Артилерийското въоръжение, ракетните системи, боеприпасите във всички свои разновидности осигуряват бойните възможности на отделния боец, сухопътните бойни машини (бронетранспортьори, танкове, самоходни гаубици и др.), бойните плавателни съдове и авиационните бойни летателни апарати. Оптическите, геодезичните и радиолокационни средства за разузнаване, целеуказване и насочване, определящи точността и поразяващите възможности на въоръжението и транспортните средства (самолети и кораби), комуникационните и информационни и автоматизирани средства за координиране бойните действия по суша, въздух и море, както и възможността за обучение на инженерни специалисти способни да поддържат въоръжението в състояние на непрекъсната боеготовност определят предмета на дейност на ВВУАПВО. Ето кое обуславя - доказва мястото, ролята и значението на ВВУАПВО в системата на военното образование, в подготовката на кадри с висше образование, факт от съществено значение за националната отбрана и сигурност.

*Авторът полковник от запаса проф. д.т.н Андон Димитров Лазаров е представител на Инициативния комитет за  възстановяване на статута на ВВУАПВО, гр. Шумен. В комитета членуват бивши преподаватели        командири и възпитаници на Шуменското висше артилерийско училище.