Приемаме повече курсанти, възстановяваме стари специализации

07.06.2018 г. Приемаме повече курсанти, възстановяваме стари специализации

 Предстои изнесено заседание на Комисията по отбрана в НВУ „Васил Левски”, на което депутатите ще обсъдят състоянието и бъдещето на военното образование. Ако през 2013 г. в университета е имало 440 курсанти, сега са около 700, каза началникът му бригаден генерал Пламен Богданов. Въпреки потребностите от повече обучаеми, компромиси с качеството не правим, при слаб успех освобождаваме, посочи той.

Спирдон Спирдонов

Значението и ролята на военното училище се повишава в трудни за България години. Това подчерта началникът на НВУ „Васил Левски” бригаден генерал Пламен Богданов на срещата си с представители на централното ръководство на СОСЗР, както и на местното във Велико Търново.  Няколко месеца след Освобождението, през 1878 г. още няма Учредително събрание, т. е. няма Конституция, няма правителство, но има армия, има и военно училище. Заради потребността от хора, които да защитават териториалната цялост на страната и да водят войни, за да изпълнят нашия национален идеал, е имало кураж, намерени са и ресурси, за да функционира военното училище.

Сега са други години за България, но по друг начин трудни. През 1990 г., припомни генералът, в България има 30 висши учебни заведения. Пет от тях са военните. Днес университетите в България са 51, но от тях три са военните висши учебни заведения – Военна академия, НВУ и ВВМУ. Основен източник на кадри за Въоръжените сили е нашият университет, посочва неговият началник. В момента, продължи той, обучаваме по 24 военни специализации, които съответстват на родовете войски. През 2015 г., например, е първият прием на курсанти за военна полиция, а от тази учебна година се възстановява нова специализация „Артилерийско инструментално разузнаване”.

След като се докоснах до някои констатации на заявителите, т.е. на видовете въоръжени сили, че нашите кадри не са подготвени, през 2015 г. заедно с тях, за повече от година работа, разработихмче нови учебни планове за всички специализации, посочи бригаден генерал Богданов. Акцентът е поставен върху методическата и практическата подготовка. Така тогавашната ваканция на курсантите от 2-3 месеца е намалена точно на 30 дни. Тя беше толкова и преди години – 20 през лятото и 10 през зимата. Натоварването върху преподавателския състав и ресурсите е станало доста по-голямо, но задачата е да се даде повече подготовка на тези млади момчета и момичета. (Момичетата в НВУ са повече от 10 процента от всички курсанти. А в приема през миналата година са били 14 процента.) Новите учебни планове са в сила от 2016 г. Очаква се този випуск да завърши, за да се разбере каква е оценката на командирите за подготовката на лейтенантите.

Защо университетът е важен като военно училище? През 2012 – 2014 г., припомня началникът, имаше масов отлив на офицери и сержанти. Причините са свързани най-вече с промени на социални закони. Тези причини, обаче, според него, се задълбочиха, защото отдавна военната професия е на пазара на труда. Още повече, че родените в годините на най-ниската раждаемост – 1996-1997 г., завършват сега военното училище. Т.е., подчерта генералът, берем плодовете на демографската криза преди доста години. Въпреки всичко през последните години МО увеличава заявката за броя на курсантите. През миналата година випускът е бил 53 курсанти, а трябвало да бъдат приети 270 първокурсници. На 100 процента не е постигната тази цел, но се правят много усилия, включително изнесени изпити в различни градове. Така, ако през 2013 г. в НВУ е имало 440 курсанти, сега са около 700. Компромис с качеството и успеха не се прави и освобождаваме по слаб успех, каза началникът на университета. Освен това НВУ има отговорности и за обучението на кадети в Професионалния сержантски колеж. Там се подготвят войници, за да могат да се развиват във всички сержантски звания. Преди две години кадетите са били 70-80, а от 2016 г. са приети, освен за редовно,  и около 270 за задочно обучение. Всичко това обаче изисква много ресурси и много борби за тяхното осигуряване. Може би това ще бъде и един от основните въпроси на заседанието на Комисията по отбрана, което на 12 юни ще се проведе в НВУ.

Наред с всичко това, прибави той, на нас се възлагат големи надежди за военно-патриотичното и родолюбивото възпитание не само на обучаемите, но и на населението, като цяло. Като пример бригаден генерал Богданов, посочи факта, че Велико Търново първо в страната преди три години възстанови празника на гарнизона.

По време на приема виждаме колко е паднало качеството на средното образование, каза началникът на университета. Това е наложило известно намаляване на минималния бал, но са завишени други критерии, за да се запази балансът. Факт е, че само във военните ВУЗ има пет приемни изпита. Що се отнася до възстановяване на Висшето военновъздушно училище, бригаден генерал Богданов припомни срещата през втората половина на април, на която министърът на отбраната Красимир Каракачанов каза, че има пълен политически консенсус по този въпрос.

Ако се съди по предсказуемите обстоятелства до 10 години би трябвало с този темп на прием на курсанти да се реши проблемът с дефицита на офицерски състав във Въоръжените сили, стана ясно от думите на бригаден генерал Богданов. За решаването на тази задача на въоръжение са и други подходи. Например, задочно обучение на войници и сержанти; възстановяване на служба на уволнили се офицери при спазване на изискванията на закона; обучение на завършили висше образование със специалности, които не се придобиват в НВУ; курсове на войници и сержанти със сходни граждански специалности; подготовка на студенти от НВУ за офицери от резерва и др.