Сухопътни войски провеждат командно-щабно учение “БАЛКАН 2018”

10.06.2018 г. Сухопътни войски провеждат командно-щабно учение “БАЛКАН 2018”

 От утре до четвъртък предстои  в пунктовете за постоянна дислокация на 2 мбр и 38 б за ЯХБЗ и Е Фаза ІІІ - “Провеждане”, по време на която ще се акцентира върху изпълнението на плановете на 2 мбр и на батальона за ЯХБЗ и Е, както и поставянето на задачи на подчинените им формирования, съобщават от КСВ.

Otbrana.com

Сухопътните войски провеждат двустепенното командно-щабно учение „Балкан 2018”. В него участват щабовете на 2 мбр и 38 б за ЯХБЗ и Е, както и   щабовете на батальони и дивизиони от състава на 2 мбр.

Целта на  командно-щабното учение “БАЛКАН 2018” е да се повишат уменията на офицерите от щабовете и се съгласуват действията при провеждане на операция при конфликт със средна интензивност на специфични направления.

„БАЛКАН 2018” се провежда в четири фази:

- Фаза І - „Основно обучение” – от януари до май 2018 г.;

 - Фаза ІІ - „Планиране в отговор на криза” – от 9 до 31 май 2018 г. ;

От 11 до 14.06.2018  г. предстои  в пунктовете за постоянна дислокация на 2 мбр и 38 б за ЯХБЗ и Е Фаза ІІІ - “Провеждане”, по време на която ще се акцентира върху изпълнението на плановете на 2 мбр и на батальона за ЯХБЗ и Е, както и поставянето на задачи на подчинените им формирования.

Фаза ІV – „Непосредствен разбор - дискусия”.

КЩУ “БАЛКАН 2018” съдържа действия по участие на механизирана бригада и батальон за ядрена, химическа, биологическа защита и екология в операция по прикритие на държавната граница в състава на Сухопътния компонент и съответства на общ сценарий  за участие на формирования от състава на Сухопътните войски във възможни операции на Въоръжените сили на Република България.

Офицер, планиращ учението, е командирът на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов. Ръководител на КЩУ “БАЛКАН 2018” е началникът на щаба на Сухопътните войски бригаден генерал Николай Караиванов. Директор на учението е заместник-началникът на щаба на Сухопътните войски полковник Стоян Стоянов.