Закриват неоткрития Военномедицински университет

11.06.2018 г. Закриват неоткрития Военномедицински университет

 Спирдон Спирдонов

От структурата на ВМА отпада Военномедицинският университет. Това става ясно от подготвените изменения и допълнения на правителственото постановление за приемане на Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г. Остава Центърът за професионално обучение към ВМА.

Впрочем, тази идея така и не беше осъществена. Записана бе в постановление на Министерски съвет от 23.11.2016 г. за промяна на Плана за развитие на Въоръжените сили до 2020 г. Със същия документ бе приет и правилник за устройството и дейността на Военномедицинска академия.
Месец по-рано тогавашният началник на ВМА генерал-майор член-кор. проф. Николай Петров, д.м.н. поиска подкрепа за основаване на подобно висше училище, което да подготвя военни лекари за формированията на въоръженте сили. Министър-председателят Бойко Борисов, министърът на отбраната Николай Ненчев и министърът на здравеопазването д-р Петър Москов засвидетелстваха подкрепа за идеята на ръководството на ВМА. Проф. Петров поясняше, че подобни университети има в съседните ни Румъния, Сърбия, Гърция и Турция.

Този въпрос бе обсъждан и на заседание на Комисията по отбрана в предишния парламент. Генерал-майор проф. Николай Петров поиска и от депутатите  подкрепа на идеята. Тогава бе съобщено, че некомплектът във ВМА е 170 души. Няма кандидати, бе лаконичен началникът на академията. Тези организационно-щатни промени са насочени освен към развитие на способностите, но и към увеличаване на приходите на ВМА, бе един от аргументите.

Министерството на отбраната вече намери друга форма за подготовка на военни лекари. На 30 септември м.г. 4 младежи и 15 девойки, положиха клетва за вярна служба във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“. Така за първи път в България Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна (МУ – Варна), съвместно с Военномедицинска академия – София (ВМА) и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ (ВВМУ), предложиха възможност за обучение по специалност „Военен лекар“. Обучението се провежда едновременно в МУ – Варна, ВМА и ВВМУ, в редовна форма с продължителност 6 години. След завършване на пълния курс на обучение студентите ще получат образователно-квалификационните степени „Магистър“ по специалността „Медицина“ от МУ – Варна, и „Бакалавър“ по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“. Гарантирана е реализация след завършване с договор за работа като военен лекар – 10 години, съобщават от ВВМУ. За прием за новата учебна година са обявени 9 места.