Минималната учителска заплата става 920 лв.

11.06.2018 г. Минималната учителска заплата става 920 лв.

 Otbrana.com

Минималната учителска заплата става 920 лв, а минималната директорска 1140 лв. Това стана ясно от подписания Колективен трудов договор между синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" и министъра на образованието за следващите две години, съобщавa news.bg.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ритуално подписа договора.

Новоподписаният КТД анонсира обещаното от премиера Бойко Борисов увеличение на учителските заплати с 18%.

Предвидено е то да влезе в сила от 1 януари 2019г.,

Финансовият министър обаче вижда възможност на практика промение да влязат в училищата от октомври 2018 г. След подписването на колективния договор най-ниските педагогически заплати придобиват следния вид: учител - 920 лв.; старши учител - 955 лв.; главен учител - 1005 лв.; зам.-директор - 1065 лв.; директор - 1140 лв.

Трудовите възнаграждения на непедагогическите специалности ще бъдат увеличавани, с оглед на синдикалното членство и придобитата квалификация, за длъжностите. Така "помощник-възпитател" и "помощник-готвач" трябва да получават не по-малко от 105% от МРЗ; "Готвач", "огняр", "охранител" - не-малко от 110% от МРЗ; "домакин", "касиер", "технически секретар", "ЗАС" - не - по-малко от 115% от МРЗ; "счетоводител", "главен счетоводител" и "библиотекар" и други подобни на тях длъжности - не по-малко от 125% от минималната работна заплата.

МОН и социалните партньори ще осигурят увеличение на ЕРС с 20% за 2019г. и с 20% за 2020 г.

При пенсиониране учители и директори ще получават 10,5 работни заплати, а 8,5 заплати получават непедагогическите специалисти, при отработени 10 години в системата на предучилищното и училищно образование.

Педагозите пък получават вече задължително три допълнителни плащания на знаковите за учителството дати: 24 май, 15 септември и 1 ноември.

Значението на квалификацията на учители и директори е гарантирана с нарастване на 1,2% от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал.

Допълнителното заплащане е увеличено с над 30% на професионално квалификационните степени. Това реваншира малката разлика между учителските и директорските заплати.

Парите, които ще бъдат отпускани за представително облекло на учителите и директорите е 430 лева, а сумата за работно облекло на непедагогическите кадри се увеличава на 300 лева.

Синдикалистите поемат ангажимент да работят за подобрение в работата в сектор образование. Социалните партньори се ангажират да работят в посока намаляване на преподавателската норма на учителите; намаляване броя на децата и учениците в група и клас за по-добро качество на образованието; увеличаване на броя на непедагогическия персонал и подпомагащи учителя педагогически длъжности; отстояване авторитета на учителя и недопускане на агресия към учителя и персонал; регламентиране и отстояване на права и задължения на ученици и родители.