Най-важният проблем във Въоръжените сили е некомплектът от личен състав

26.06.2018 г. Най-важният проблем във Въоръжените сили е некомплектът от личен състав

 Николай Цонков, заместник-председател на Комисията по отбрана*

Една от най-съществените функции на държавата и основен елемент на националната й сигурност е отбраната. За съжаление водената през последната година политика от правителството доведе този така важен сектор частично и с огромни трудности да изпълнява конституционните си задължения.

Дългата верига от погрешни стъпки и решения на кабинетите Борисов 1 и 2 беше продължена и от настоящия кабинет, един от първите актове, на който беше оттеглянето на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2016 г. Стигна се до куриозния случай едни и същи хора да готвят два доклада с различно съдържание, за да удовлетворят политическите амбиции на министъра на отбраната. С промяната на изводите на доклада разбира се не беше решен нито един от проблемите във въоръжените сили. Управленската програма на правителството не съответства, както на целите на отбранителната политика, определени в Националната отбранителна стратегия, така и на състоянието и проблемите на въоръжените сили. Това доведе до загубване на изградени вече способности и до невъзможност армията да изпълнява мисиите и задачите си.

Въпреки широко прокламираните си амбиции ръководството на МО не се справи с най-важния проблем, стоящ пред въоръжените сили –високия некомлект от личен състав. За активните сили той надмина 22%, като за някои формирования достига 30%, а за доброволния резерв - 83%.  С този некомплект всяка армия би била квалифицирана като небоеспособна. Всяка, с изключение на българската.

Липсата на достатъчен брой войници и офицери постави много от военните формирования в тежка организационна ситуация. Командирите с много нарушения и на ръба на законовите възможности успяват да организират нормалния войскови живот. Поставените задачи се изпълняват трудно с голямо напрежение.

Некомпетентните и неадекватни действия на МО доведоха армията до тежка кадрова криза. Професионалната немощ и  неспособността да се разкрият причините и намерят адекватните решения са в основата на провалената кадрова политика. Предприетото увеличение на заплатите с 10%, при запазване основата за определянето им от 380 лв., е нищожно и унизително. То не само не привлече повече бойци в армията, а напротив затвърди тенденцията за отлив на кандидати и напускане на строя от военнослужещите.

Като резултат - Сухопътни войски изпаднаха в тежко кадрово и материално-техническо състояние. Общият некомплект от личен състав надвишава 25%. Некомплектът от личен състав и остарялото въоръжение заедно със занижените критерии, при които се провежда бойната подготовка доведоха до загуба бойни способности на военните формирования. Некомпетентността на МО и неспособността му да осигури средства за консумативи, поддръжка и ремонт на техниката препятстваха провеждането на нормален учебен процес. Тези обстоятелства, съчетани с технологичната изостаналост, сложната кадрова ситуация и неефективната подготовка на военните формирования доведе до невъзможност СВ да изпълняват в пълен обем мисиите и задачите си.

Последица от това псевдоуправление е и бедственото положението във ВВС. Поради многобройни ежедневни нарушения на процедурите за поддръжка на радиолокационната и авиационната техника, некомплекта от личен състав, който е над 15%, липсата на финансови средства и резервни части задачите се изпълняват при свръхнатоварването на летателния и инженерно-техническия състав и се правят недопустими нарушения, касаещи удължаване на жизнен цикъл на въоръжението. Всичко това накара търпението на пилотите от авиобаза Граф Игнатиево да прерасне в недоволство и на 24 октомври 2017 г. те отказаха да изпълняват полети. Протест непознат в историята на БА.

Не по-добро е положението във ВМС. Хроничният недостиг на средства за текуща издръжка, неизпълнение на полагащите се регламентни прегледи и ремонти на корабите, боеприпасите, въоръжението и техниката и некомплектът от военнослужещи, надвишаващ 15% води до затруднение при изпълнение на задачите и до голямо напрежение на личния състав.

Антисоциалната политика на МО снижи социалния статус на военнослужещите и доведе до друга трайно негативна тенденция - намаляване привлекателността на военната професия, напускане на армията и отлив на кандидати, както за войници така и за офицери. Намаляването на привлекателността на военната професия оказа отрицателно въздействие и върху мотивацията на личния състав във въоръжените сили. В продължение на една година МО не намери време и сили да започне да решава този така важен за военнослужещите проблем.

*Авторът е народен представител от ПГ „БСП за Бълария“, която внесе вота на недоверие към правителството по повод състоянието на националната сигурност, в т.ч. на отбраната.