Сухопътните войски действат по третата мисия

28.06.2018 г. Сухопътните войски действат по третата мисия

 Оказват помощ на населението в Смолян и Своге

Otbrana.com

Днес 41 военнослужещи с 4 единици техника от състава на 101 алпийски полк бяха задействани за оказване на помощ на населението в Смолян. Вследствие на обилните валежи в града е обявено бедствено положение. Военнослужещите ще изграждат диги на река Черна в кв. Устово. Действията им се ръководят от командира на алпийците полковник Димитър Кацаров.

Военнослужещите се включиха в спасителните действия след отправена молба от областния управител на област Смолян  Недялко Славов до началника на отбраната генерал Андрей Боцев и заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов.

Военнослужещи от Сухопътните войски са разузнали, извлекли и транспортирали невзривен боеприпас, открит в коритото на р. Искър, край гр. Своге

На 26 юни модулното формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия от 78 батальон за осигуряване - София, беше задействано по заповед на командира на Сухопътните войски генерал – майор Михаил Попов. 

Край гр. Своге, в коритото на р. Искър е открита ръчна корозирала бойна граната с дървена дръжка, от Втората световна война. Под ръководството на командира на модула - старши лейтенант Мартин Маргитин, боеприпасът е разузнат, извлечен и утилизиран в изоставена кариера край гр. Своге на същият ден, съобщава КСВ.