Стартира приемът за специалност „Военен лекар“

02.07.2018 г. Стартира приемът за специалност „Военен лекар“

 Otbrana.com

С голям интерес във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в петък стартира кампанията за прием на кандидат-курсанти за специалност „Военен лекар“. Специалността се отличава с това, че е изключително перспективна, едновременно се получават две дипломи: от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, и от Морско училище.

Обучението отговаря на най-високите национални и международни стандарти. Осъществява се в редовна форма, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. Курсът на обучение е 6 години. Той включва 10 учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити. След завършване на пълния курс на обучение студентите получават професионална квалификация ОКС „Магистър“ по „Медицина“ към МУ – Варна, и ОКС „Бакалавър“ по специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, съобщаат от училището.