Комисията по отбрана ще обсъжда утре проекта за корабите

04.07.2018 г. Комисията по отбрана ще обсъжда утре проекта за корабите

 Спирдон Спирдонов

Актуализирания проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“, внесен в парламента от Министерския съвет в понеделник, ще обсъжда утре на своето заседание Комисията по отбрана.  Проектът е разпределен и в Комисията по бюджет и финанси.   

Този инвестиционен разход вече беше гласуван веднъж на 2 юни 2016 г. В края на миналата година, обаче, фирмата, с която трябваше да се сключи договора, се отказа от участие, поради което се наложи проектът да бъде актуализиран и преработен, припомни министърът на отбраната Красимир Каракачанов по време на правителственото заседание. Целта е придобиване на два многофункционални патрулни кораба, притежаващи способности за участие в широк спектър на морските операции на НАТО и на Европейския съюз, които трябва да заменят наличните към момента морски съдове, които са с изтичащ буквално срок и трябва да бъдат подменени.

Единствената разлика в този проект, уточнява министърът, е добавянето към сумата от 820 милиона, а тя не е променена, на ДДС и сумата става 984 милиона с включеното вътре ДДС, което е 164 милиона. (Б.р. – сумата е в левове). Предвижда се плащанията да се осъществят за период за 9 години, като седмата година няма да има плащане, от петата година нататък плащанията падат на 90, на 30 милиона, седмата година няма да има плащане, след това осмата и деветата година са по 84, 80 милиона.

В седмичиня дневен ред на парламента не бе включен внесения от Веселин Марешки и група народни представители проект на решения за налагане на мораториум върху разходите за другите два проекта за модернизация – за изтребителите и бойните машини. Миналата седмица Комисията по отбрана отхвърли категорично този проект. ПГ на „Воля” не е внесла проект на решение за мораториум върху разходите за патрулните кораби.