Реорганизират част от военните формирования, променят срокове и щатни бройки

06.07.2018 г. Реорганизират част от военните формирования, променят срокове и щатни бройки

 Увеличава се относителният дял на сержантите, а намалява на войниците. Има ново съотношение в относителния дял на числеността и на СКС и видовете въоръжени сили в Българската армия.

Спирдон Спирдонов

Постановлението на Министерския съвет за промени на Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г. е публикувано в Държавен вестник и влиза в сила от днес. Новите моменти са в резултат на извършения преглед на плана от Министерството на отбраната. Изводите от прегледа са, че се налага реорганизиране на част от военните формирования, както и извършване промяна на някой от планираните мероприятия и сроковете за тяхното изпълнение. Постановлението има явна и поверителна част.

Към организационната структура на СКС се добавя, че „Съвместното командване на силите чрез Мобилната комуникационно-информационна система осигурява ангажиментите на Министерството на отбраната към Националния мобилен модул по КИС (DCM-F).“ От структурата на ВМА отпада записаното преди година създаване на Военномедицински университет.

Заложени са промени в съотношението на личния състав за мирно време, без доброволния резерв, по категории военнослужещи и цивилни служители до 2020 г. във Въоръжените сили. Относителният дял на сержантите се увеличава от 29 на 30 процента, а на войниците се намалява от 46 на 45 на сто. За офицерите и офицерските кандидати няма промени.

Има ново съотношение и в относителния дял на числеността на СКС и видовете въоръжени сили в Българската армия. За СКС относителният дял на числеността се увеличава от 10,7 на сто на 10, 8 на сто, за Сухопътни войски - от 46, 2 на сто на 49, 1 на сто, за ВВС – от 23,1 на сто на 24, 2 на сто, а за ВМС – от 12,2 на сто на 13, 1 на сто. 

Предвиждаше се в хода на преструктурирането към края на 2020 г. войсковите райони да бъдат намалени, което ще доведе до редуциране на площта на елементите на основната инфраструктура с около 50 550 кв. м. Според постановлението редукцията ще бъде по-малка, т.е.  с около 37 540 кв. м.

Променят се щатните бройки и на някои структури на пряко подчинение на министъра на отбраната. Най-голямо увеличение има числеността на Служба „Военна полиция”. Щатните бройки в нея нарастват от 959 на 1009. На Военна академия щатните бройки нарастват от 305 на 308, на НВУ – от 546 на 598 и на ВВМУ – от 267 на 283. Единствено във ВМА бройките намаляват от 3101 на 3098. Промени има и в Правилника за устройството и дейността на Служба „Военна информация“.

*** 

Проблем пред армията остава липсата на достатъчно военнослужещи и необходимостта от повече тренировки за пилотите. Това каза военният министър Красимир Каракачанов, който участва в закрито заседание на парламентарната комисия по отбрана, която го изслуша за състоянието на армията.
"Там, където изпълняваме своите мисии - в чужбина или по международни учения, нещата са осигурени, но аз не искам да осигуряваме само мисиите ни. Подготовката на военнослужещите през цялата година трябва да бъде осигурена и бойната техника трябва да е на ниво през цялата година, а не само за дадена мисия или за дадено учение", каза министърът, цитиран от БНР.

Председателят на парламентарната комисия по отбрана ген. Константин Попов отбеляза, че за сектора се отделят повече пари и припомни одобрените проекти за модернизация на армията.

"Както виждате, два проекта за инвестиционни разходи минаха, включително този на Сухопътни войски. Мина проектът за инвестиционен разход на военноморските сили, повишиха се заплатите. Има повече бюджет в армията. Приет е план за увеличаване бюджета за отбрана", посочи ген. Попов.