За пет минути бюджетната комисия подписа 984 млн. лв. за два кораба на бойния ни флот

12.07.2018 г. За пет минути бюджетната комисия подписа 984 млн. лв. за два кораба на бойния ни флот

 Спирдон Спирдонов

С 16 гласа „за” един „против” и един „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси в парламента с председател Менда Стоянова подкрепи внесения от правителството актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“. По тази точка от заседанието депутатите се занимаваха не повече от пет минути. Миналата седмица това стори Комисията по отбрана. Ако в следващите шест работни дни до началото на лятната си ваканция народните представители гласуват и в пленарна зала проекта, ще могат да се похвалят с добре свършена работа на празника на ВМС на 12 август. Другото означава загуба на ценно време за модернизацията на бойния ни флот, която така или иначе е закъсняла.

Проектът бе представен от заместник-министъра на отбраната Анатолий Величков. Настоящият вариант отчита промените, настъпили в Закона за данък върху добавената стойност от 1 януари 2017 г. след приемането на първия на 2 юни 2016 г., който не успя да стигне до реализация. 

Основните промени са: максималната прогнозна стойност на проекта за два кораба да бъде
984 млн. лв. с ДДС, като разликата от 164 млн. лв. спрямо приетия през 2016 г. от Народното събрание проект е разпределена за плащане през 2025 и 2026 г.;
добавени са два нови варианта за придобиване: закупуване на нов отбранителен продукт (модифициран за нуждите на ВМС) или производство по лиценз и комбинация от разработване на нов продукт и модификация на съществуващ такъв; предвижда се многофункционалните модулни патрулни кораби да бъдат окомплектовани с основно въоръжение и корабни изделия и с допълнително въоръжение и корабни изделия (опции).

До четвъртата година трябва да бъде готов първият, а до петата – вторият, след което продължава плащането. Дейностите в обхвата на Проекта за инвестиционен разход са доставка на два многофункционални модулни патрулни кораба; доставка на първоначален комплект запасни инструменти и принадлежности (ЗИП) и резервни части; обучение на екипажите на двата кораба и интегрирана логистична поддръжка (за период 3 години).

Само един въпрос имаше по време на обсъждането. Народният представител от ПГ на „БСП за България” проф. Румен Гечев попита каква част от корабите ще бъдат дело на български производители. Заместник-министър Величков отговори с текста, записан в проекта: „За да се гарантира развитието на националната отбранителна индустрия на Република България, при реализацията на проекта следва да бъде заложено изискване целият процес на строителство, монтиране на различните видове въоръжение и техника, както и техните изпитвания, на поне един от корабите, да бъдат извършени на територията на Република България.