Европейска длъжност за заместник-министъра на отбраната ген. Атанас Запрянов

28.07.2018 г. Европейска длъжност за заместник-министъра на отбраната ген. Атанас Запрянов

 Otbrana.com

Заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов е избран да заеме позицията на председател на Направляващия борд на Европейската агенция по отбрана във формат национални директори по въоръженията. Това се казва в официално писмо на Върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката за сигурност (ВП) Федерика Могерини. Ангажиментът е за срок от три години, считано от 1 декември 2018 г. Заместник-министър Запрянов ще председателства Борда в рамките на две заседания годишно, което е в допълнение към настоящите му отговорности като заместник-министър на отбраната.

Европейската агенция по отбрана е създадена с Договора от Лисабон и има задачи да идентифицира общите оперативни потребности на Съюза в областта на отбраната, да предприема мерки за тяхното осигуряване, да засили и координира европейската отбранителна индустриално-технологична база и да стимулира създаването на реален общ европейски пазар на отбранителна продукция. Управлението на Агенцията се осъществява в съответствие с решенията на Направляващия борд, който освен във формат „министри на отбраната“, който се председателства от Фредерика Могерини, може да заседава и във формат „национални директори по въоръженията“, „директори по способностите“ и „директори по изследванията и технологиите“. Представители на Министерството на отбраната участват в заседанията на всеки един от форматите.

Заместник - министър Запрянов ще поеме председателския пост в момент, когато Агенцията изпълнява много сериозни ангажименти, гласувани й от държавите, членки на ЕС, в подкрепа на цялостния напредък в Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС и по-конкретно в изграждането на военни способности на ЕС. Всички нови инициативи в областта на отбраната, произтичащи от приоритетите на Глобалната стратегия на ЕС за външна политика и сигурност, целят засилване на ролята на Съюза в управлението на кризи чрез придобиване на необходимите военни сили и средства и чрез засилване на сътрудничеството между страните в областта на отбраната. В тази връзка бе създаден и Европейски фонд за отбрана, чрез който за пръв път Европейската комисия ще отпуска финансови средства за стимулиране на кооперирането между държавите, членки на ЕС, при изграждането на способности, които да бъдат на разположение в подкрепа на ръководените от ЕС мисии и операции.

Досегашният професионален опит на заместник-министър Запрянов и активното му участие при воденето на триалога между институциите в Брюксел за приемане на Регламент за Европейска програма за индустриално развитие в областта на отбраната по време на Българското председателство на Съвета на ЕС се оказаха достатъчно убедителни за държавите, членки на ЕС, които подкрепиха номинацията му. Атанас Запрянов имаше дългогодишно добро сътрудничество с ЕАО по различни въпроси от дневния ред на Агенцията, което го направи подходящ кандидат за позицията на председател на Направляващия борд на Европейската агенция по отбрана във формат национални директори по въоръженията. Предстои му подготовка на първото заседание на този формат, което ще се проведе в края на февруари 2019 г.