Министерството на отбраната ще ремонтира два вертолета Ми-17 и четири вертолета Ми-24

02.08.2018 г. Министерството на отбраната ще ремонтира два вертолета Ми-17 и четири вертолета Ми-24

 Otbrana.bg

По повод на публикации и запитвания от медии Министерството на отбраната прави следното уточнение:  С решение на министъра на отбраната е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Възстановяване и осигуряване на летателната годност на вертолети Ми-17 и Ми-24“, която включва изпълнение на следните позиции: 
1. Осигуряване на летателната годност на вертолети Ми-17 - рамково споразумение;
2. Възстановяване на летателната годност на вертолети Ми-24 - рамково споразумение.
След публикуването на решението и обявлението за обществената поръчка е установено допуснато техническо несъответствие в обявлението, а именно:

В раздел II „Обект на поръчката“, параграф II.2.1 „Общо количество или обем“ е записано, че ще бъдат ремонтирани 4 (четири) броя вертолети Ми-17. Коректният брой е 2 (два) броя вертолети Ми-17. Констатираното несъответствие ще бъде коригирано чрез „Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация“ в срока, съгласно чл. 100, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.
За позиция 2 - „Възстановяване на летателната годност на вертолети Ми-24 - рамково споразумение“ представената техническа спецификация към процедурата включва възстановяване летателната годност на 6 (шест) броя вертолети Ми-24, но необходимостта на Военновъздушните сили (ВВС) към момента е за ремонт на 4 (четири) броя вертолети Ми-24 и обявената поръчка включва ремонта само на 4 (четири) броя Ми-24.
За допуснатото техническо несъответствие ще бъде потърсена отговорност.