На „Ново село” се провежда най-голямото многонационално учение на Сухопътни войски за годината

03.08.2018 г. На „Ново село” се провежда най-голямото многонационално учение на Сухопътни войски за годината

 Съвместните подготовки от този тип спомагат за развитие на партньорството, за усъвършенстването на оперативната съвместимост, приятелството и взаимното доверие между участниците, казва офицерът, провеждащ учението, полковник Стоян Шопов, който е началник на щаба на 2 механизирана бригада.

Спирдон Спирдонов

От 30 юли на УП „Ново село“ се провежда съвместна подготовка „Platinum Lion 18“ с участието на военнослужещи от 8 нации членки на НАТО по програмата Партньорство за мир (PfP). Офицер, планиращ учението, е заместник-командирът на Сухопътните войски бригаден генерал Валери Цолов, офицер, провеждащ учението, е полковник Стоян Шопов – началник на щаба на 2 механизирана бригада, а директор на учението е подполковник Атанас Георгиев – заместник-началник на щаба на 2 механизирана бригада.

- Г-н полковник Шопов, какъв е мащабът на провеждащата се на полигона съвместна подготовка?

- Знаете, че BSRF – „Platinum Lion 18“ се провежда в изпълнение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и на Плана за съвместна българо-американска подготовка и учения в страната и чужбина, с участието на сили и средства от държави членки и партньори на НАТО от Черноморския регион. Темата на учението е „Многонационален механизиран батальон при подпомагане на местните органи на властта чрез провеждане на стабилизиращи действия в назначената му зона за отговорност.“ От 30 юли до 10 август на УП „Ново село“ над 700 военнослужещи и до 100 единици бойна, транспортна и специална техника от Въоръжените сили на Република България, САЩ, Албания, Грузия, Молдова Румъния, Сърбия и Черна гора тренират водене на тактически действия за осъществяване на контрол в зона за отговорност в коалиционен формат. За ръководство на подготовката беше формиран многонационален батальон на базата на 31 механизиран батальон от състава на 2 механизирана бригада с командир подполковник Николай Александров в състав четири многонационални роти.

- Какви са целите и задачите на това учение? Кога ще бъде кулминацията?

- Основната цел на съвместните учения от този тип е повишаване на оперативната съвместимост в рамките на НАТО и със страните – членки по програма партньорство за мир (PfP) на тактическо ниво и усъвършенстване уменията на личния състав за водене на тактически действия в коалиционен формат. Допълнително си поставихме задачи за повишаване на сглобеността на механизираните, танковите и минохвъргачните формирования при провеждане на отбрана, настъпление, патрулиране, устройване на контролни постове и действия в градска среда.

За постигане на тези цели, след запознаване с тактиките, техниките и процедурите и провеждане на огнева подготовка в рамките на първите два дни, започна провеждане на тактико-строеви занятия и тактически занятия с взводовете, тактически учения и тактически учения с бойна стралба с ротите на отбранителна, настъпателна тематика и операции по подържане на мира в заповяданата зона за отговорност. Кулминация на подготовката са планираните ротни тактически учения с бойна стрелба с две от ротите и тактически занятия с бойна стрелба с взводовете на третата рота на 7 и 8 август, с използване на различни видове бойна техника и огневи системи.

- С какво „Platinum Lion 18“ е по-различен от предшестващите подготовки.

- За първи път цялостната организация по планиране и провеждане на съвместната подготовка Platinum lion 18 е поверена на командването на Сухопътни войски и 2 механизирана бригада.

С участващ личен състав над 700 военнослужещи и 100 единици техника от осем националностти, Platinum Lion 18 се явява най-голямото многонационално учение за Сухопътните войски през 2018г.  Допълнително предизвикателство е и интегрирането и координирането на действията на военнослужещите от служба „Военна полиция“, екипажите на вертолети от ВВС и медицинските екипи от ВМА, които досега са участвали в подготовките само като осигуряващи, а сега изпълняват задачи като част от батальона.

- Ще има ли възможност да бъдат наблюдавани действията на формированията?

- На 8 август е планиран медиен ден, на който журналисти, акредитирани да отразяват дейността на Министерството на отбраната, ще имат възможност да наблюдават епизоди от провеждащите се тактически учения с бойна стрелба на две от ротите и тактически занятия с взводовете от третата рота. Ще бъдат проследени отбранителните действията на рота, поддържана от вертолети за бойна поддръжка и минохвъргачки за отразяване на настъплението на противостоящи тежко въоръжени формирования и удържане на заповядания район. Взводовете от втората рота ще проведат операция по блокиране и прочистване на част от населен пункт за неутрализиране на диверсионна група на противостоящите сили, изпратена в тилната зона на батальона, след което взвод от третата рота с решителна настъпателна операция ще унищожи спрения противник и осигури условия за възстановяване на сигурността в зоната за отговорност.

- Г полковник, каква е ползата от този тип съвместни подготовки?

- Съвместните учения от този тип спомагат за развитие на партньорството, усъвършенстване на оперативната съвместимост, приятелството и взаимното доверие между участниците. Те са полеви тест за съвместни действия на военнослужещите на страните членки на НАТО и страните членки по програма Партньорство за мир (PfP) на тактическо ниво. Не случайно единодушно избрахме  мотото и посланието на съвместната подготовка, одобрено от осемте нации участнички: „BSRF 18.1 – Platinum Lion 18“ – military commitment for enduring peace.