Съвместна българо-американска щабна тренировка

17.08.2018 г. Съвместна българо-американска щабна тренировка

 Otbrana.com

Съвместна щабна тренировка между военнослужещите от Бригадното командване – Благоевград, и представители на Националната гвардейска част на щата Тенеси се проведе от 14 до 16 август в щаба на сухопътното формирование. Тренировката се проведе под ръководството на командира на Бригадното командване полковник Красимир Кръстев, съобщава КСВ. 
Основната цел на щабната тренировка беше да се повишат знанията и уменията на офицерите от Бригадното командване за работа в многонационална среда и да се разработят стандартни оперативни процедури, които да подобрят и оптимизират процеса на оперативно планиране. 
По време на щабната тренировка военнослужещите усвоиха нови знания и на практика приложиха процеса на оперативно планиране.