Депутати поеха ангажименти пред запасни от Стара Загора

12.09.2018 г. Депутати поеха ангажименти пред запасни от Стара Загора

 Спирдон Спирдонов

Два основни въпроса постави председателят на Областната организация на СОСЗР в Стара Загора полковник от запаса Стефан Пенев на представители на ръководството на Народното събрание. Първият е за назрялата отдавна необходимост да бъде разработен и приет Закон за запасното войнство и вторият – за проблемите при ползването на помещения, които Министерството на отбраната предоставя за обществено-полезна дейност на структурите на Съюза.

Срещата, в която участваха 31 членове на Старозагорската организация, се проведе днес в Народното събрание. Запасните получиха подкрепа от председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, заместник-председателя на Народното събрание Емил Христов, председателя на Комисията по отбрана ген. Константин Попов, председателя на Комисията по здравеопазване д-р Даниела Дартикова-Проданова и Спас Панчев – член на Комисията по отбрана. Ген. Попов изрично подчерта необходимостта от Закон за запасното войнство и съобщи, че по този въпрос му предстои среща с председателя на СОСЗР ген. Златан Стойков и неговия заместник ген. Васил Върбанов. Поет бе ангажимент по време на блицконтрол в комисията да бъде поставен въпрос на министъра на отбраната във връзка с ползването на помещения от военно-патриотичните организации и плащането на консумативи, които в много случаи са непосилни.

Обсъдени бяха и някои други въпроси, като ниските пенсии на голяма част от запасните офицери и сержанти. Цвета Караянчева и Емил Христов обещаха да предоставят конкретна информация във връзка с второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за уреждане на правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

Посещението на представителната група на СОСЗР- Стара Загора, бе по покана на заместник-председателя на Народното събрание офицера от запаса Емил Христов. Той е член на организацията и подчерта добрата си съвместна работа с полк. Стефан Пенев и останалите членове на ръководството, която датира и от времето, когато беше председател на Общинския съвет в Стара Загора. Спас Панчев, който също е народен представител от Старозагорския регион, посочи, че тази организация е една от най-дейните в СОСЗР.

Запасните от Стара Загора участваха в откриването на изложбата „Сама в вечерний път вървя“, посветена на 150-ата годишнина от рождението на поетесата Мара Белчева. Подредената в сградата на парламента експозиция съдържа близо 20 документални платна, представя както жизнения и творчески път, така и широките културни интереси на една от най-забележителните личности в българската литература. Те наблюдаваха част от пленарното заседание и разгледаха сградата на Народното събрание.