Бригаден генерал Маргарит Михайлов поставя акцент върху развитието на способностите на армията

13.09.2018 г. Бригаден генерал Маргарит Михайлов поставя акцент върху развитието на способностите на армията

 Спирдон Спирдонов

За 27 години офицерска служба – 20 дъжности. Това е служебният стаж на новия директор на дирекция „Операции и подготовка“ в Щаба на отбраната бригаден генерал Маргарит Михайлов.  Днес той беше представен в Комисията по отбрана, както изисква законът за новоназначени и новопроизведени в звание висши офицери. Роден в Харманли, завършил военното училище във Велико Търново, започнал като командир на взвод в Болярово, преминал сериозно обучение у нас и в чужбина, днес, като директор в Щаба на отбраната, той поставя акцента на своята работа върху поддържането и развитието на способностите на Въоръжените сили.

В задачите му влиза поддържането и развиването на междуведомствената координация – с органите на МВР, при съдействие и необходимост за участие на Въоръжените сили за предоляване на миграционния натиск, за охрана на държавната граница и подкрепа на населението при преодоляване на последствията от бедствия и аварии. Като важен момент в своята работа той определи поддържане на експертиза за подобряване на нормативната база, визирайки Закона за резерва на Въоръжените сили.