Три нови функции ще има дирекция „Социална политика“ на МО

13.09.2018 г. Три нови функции ще има дирекция „Социална политика“ на МО

 Otbrana.com

Визията за развитие на дирекция „Социална политика“ в МО представи днес нейният директор Иво Антонов на семинар на Национален синдикат „Отбрана“ към КТ „Подкрепа“. Три са новите функции, които дирекцията е предложила да има за в бъдеще - политика по жилищното осигуряване на военнослужещите и цивилните служители, психологическото осигуряване и политиката по отдих и възстановяване.

Участниците в семинара са изразили пълна подкрепа на предложенията на дирекцията. Подчертано е било, че тези  функции ще подобрят чувствително социалната политика на министерството в интерес на хората в отбраната. Предложено е било да бъдат направени някои законови промени, с които на военнослужещите да бъде върната възможността да закупуват ведомствени жилища срещу договор за служба в армията с определен срок. Смята се, че това ще подпомогне усилията за преодоляване на некоплекта от военнослужещи и за тяхното задържане във Въоръжените сили.  

В семинара участва и началникът на отдел Социални дейности“ в дирекцията Диян Валянов.