Готов е законопроектът за доброволната военна служба

14.09.2018 г. Готов е законопроектът за доброволната военна служба

 Спирдон Спирдонов

Законопроектът за въвеждане на доброволна военна служба у нас е готов, каза вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Той участва в проведената в Казанлък  конференция на тема „Ролята на доброволната служба в армията и службата в резерва и запаса за укрепване отбраната и сигурността на страната“. Нейни организатори са СОСЗР, Военна академия „Г.С.Раковски и Централно военно окръжие. Тя предхожда Първият национален събар на запасното войнство, който ще се проведе в събота и неделя в местността „Крънска кория” край града.

Министърът държи на

широкото обсъждане

на проекта в професионалната и широката гражданска общност, което се очаква да започне в средата на октомври. Във връзка с тази идея, той е получил вече доста писма от запасни и резервисти, които подкрепят въвеждането на доброволната служба. Предвижда се въвеждане на набор от стимули за набирането на кандидати. Една част от тях са свързани и с предимство при кандидатстване за работа след изпълнение на договора. Дори има идея в сектор „Сигурност“ да се приемат тези, които са преминали доброволна военна служба. От думите на министъра стана ясно, че той не се е отказал от връщането на задължителната наборна военна служба.

Председателят на СОСЗР генерал от запаса Златан Стойков изрази в своето изказване  подкрепа на  провеждането на Стратегически преглед на сигурността и отбраната и Стратегически преглед на отбраната, като негова неотменима част. Той предложи да се разработи и приеме от парламента „Дългосрочен план за развитието на Въоръжените сили на Република България – 2032”,

който да стартира с изпълнението на Плана за развитие на Въоръжените сили до 2020 г. Подчертано бе, че той трябва да бъде задължително приет от 240-те народни представители и осигурен със законова защита от всякакви субективни и политически промени, а всички правителства да ги изпълняват и надграждат.

Възстановяването на задължителната наборна военна служба

бе определена като необходима задача и трябва да бъде подкрепена с пълен консенсус от парламентарно представените политически партии, от тези, извън Народното събрание, както и от гражданските организации. Желателно е, каза ген. Стойков,  по време на европейските и местните избори да се проведе и допитване (референдум) за възстановяване на задължителната наборна военна служба. Посочено бе, че за Р. България най-подходящо е Въоръжените сили да бъдат комплектовани с кадрови и наборни военнослужещи. Процентното съотношение ще се определи  от личния състав на декларираните формирования (Силите за развръщане) за НАТО, ЕС и ООН. Тяхното окомплектоване трябва да бъде задължително с кадрови ноеннослужещи (доброволен резерв), а Силите за отбрана (военновременните формирования) с кадрови и наборни военнослбужещи  и от кадъра и мобилизационния резерв и запас. 

Няколко

послания

до държавните институции и гражданските организации изпращат участниците в конференцията. „Приемане от Народното събрание на „Дългосрочен план за развитие на Въоръжените сили – 2032”, чието изпълнение да е задължително за всички управляващи в този период. Актуализирането на Закона за резерва на Въоръжените сили да се осъществи с привличането на генерали и офицери от запаса и резерва и запаса. Този закон е основополагащ за изграждането и поддържането на необходимите оперативни способности за сигурността и териториалната цялост на държавата. Преосмисляне на системата за попълване на Въоръжените сили и техния резерв с личен състав. Използване на възможностите за доброволна служба. Провеждане на допитване и връщане на задължителната наборна военна служба. Създаване на възможности служилите в армията да бъдат назначаване с предимство в останалите структури за сигурност. Още през 2019 г. бюджетът за отбрана да стигне до 2 процента от БВП. Разходването да се планира за издръжка на личния състав, текуща издръжка и капиталови разходи в съотношение 60:20:20.  Утвърждаване със закон мирновременната и военновременната численост на Въоръжените сили, тяхната структура и дислокация. Оптимизиране структурата на военно-образователната система и подобряване качеството на учебния процес в интерес на армията и държавата, като цяло. Осъществяване на строг контрол върху изразходването на материални и финансови ресурси с цел по-бързото модернизиране и превъоръжаване на Въоръжените сили. Приемане на национална програма за подготовка на населението за действия в условия на война, природни бедствия и катастрофи с акцент върху военната подготовка и военно-патриотичното възпитание на учениците в средните училища.  Разработване и приемане на закон за запасното войнство, който да даде възможност на държавата да използва капацитета на преминалите в запаса и резерва при решаването на въпросите за развитие и укрепване на отбраната и националната сигурност.”

Високият процент (20 %) на некомплекта на военнослужещи в мирновременните и военновременните формирования на Въоръжените сили затруднява постигането и поддържането на необходимите отбранителни способности, посочи в началото на проявата ген. Стойков. Той припомни, че в периода 2010-2014 г. не бяха назначени планираните 3000 резервисти, а сега срокът е удължен до 2020 г., а според Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили за 2017 г. доброволният резерв е попълнен едва на 17 процента.

Председателят на СОСЗР беше категоричен, че въоръжени сили, окомплектовани с най-съвременно въоръжение, бойна, спомагателна и транспортна техника, трудно биха изпълнили задачите си, ако не разполагат с необходимия подготвен и мотивиран човешки ресурс за окомплектоването на 100 процента на мирновременните и военновременните формирования. Всичко това, посочи той, е обезпокоително не само за настоящия ръководен и команден състав на Въоръжените сили, но и за запасното войнство и цялото българско гражданство. Според него нашите съграждани, трябва да бъдат убедени и сигурни, че Въоръжените сили на Република България са окомплектовани с мотивиран и подготвен личен състав, въоръжение и бойна техника и са в готовност да изпълняват задачите си по трите мисии: отбрана; подкрепа на международния мир и сигурност и принос към националната сигурност в мирно време.

За ролята на доброволната служба

в армията и службата в резерва и запаса за укрепване на отбраната и сигурността на страната (1878-1944 г.) бе докладът на доцент Румен Николов от Военна академия „Г.С.Раковски”,  Професор д-р Владко Иванов от Академията на МВР говори за  доброволната служба и службата в запаса и резерва за защита на българските граници. Бригаден генерал от резерва Елислав Иванов от Военната академия акцентира върху рисковете на съвременната среда на сигурност. Визията на Министерството на отбраната за доброволната военна служба бе представена от полковник Милен Илиев. Докладът на началника на ЦВО полковник Георги Петков бе на тема „Ролята на доброволната служба в армията и службата в резерва и запаса за укрепване на отбраната и сигурността на страната”. Полковник от запаса Пламен Халачев от ЦИПСО акцентира върху необходимостта от адекватна доциална политика в армията. Полковник от запаса д-р Стоян Стаматов от Военна академия „Г. С. Раковски“ се спря на ролята на междусъюзнически органнизации в подкрепа на силите от резерва в НАТО. В последвалите изказвания бяха направени препоръки към политиката за отбрана. Председателят на Областната организация на СОСЗР в Шумен полковник от запаса доц. Радослав Узунов представи модел за подготовка на резерва и запаса за Българската армия. Свои мнения изразиха капитан от запаса Кольо Димов, генерал-лейтенант от запаса Петър Илиев – председател на Сдружение „За честта на пагона“, генерал-лейтенант от запаса Кирил Цветков – председател на Асоциацията на Сухопътните войски, полковник от запаса Цанко Цанков –председател на клуб „199“, полковник от запаса Чавдар Борачев – председател на Асоциацията на военните разузнавачи,  полковник от запаса Кирил Шакрачки, полковник от запаса Ушев, старшина от запаса Методи Слишков, полковник Махаил Хралампиев, майор от запаса Димитър Вълков, генерал-майор от запаса Радослав Пешлеевски, генерал-майор от запаса Васил Върбанов, полковник от запаса Чавдар Петров и др. По една от препоръките министър Каракачанов говори за предстояща рекламна кампания в интерес на военната професия. Той призова и за обединение на запасното войнство.

В конференцията се включиха още началникът на Военна академия „Г.С.Раковски“ генерал-майор Груди Ангелов, директорът на дирекция „Социална полиика“ на МО Иво Антонов, председателят на Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ капитан далечно плаване Атанас Илев, академик Стефан Воденичаров, председателят на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите младши лейтенант от запаса Петър Велчев, заместник-председателят на Съюза на ветераните от войните полковник от запаса Петър Пандурски, председателят на КООСО полковник от запаса Иван Иванов, военнослужещи от гарнизона и др.

От името на президента и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Румен Радев приветствие поднесе неговият съветник полковник от запаса Илия Милушев. Посочено бе, че идеята за доброволната служба придобива все по-голяма популярност сред обществото. Участниците в конференцията лично бяха поздравени от заместник-кмета на Казанлък Даниела Колева, командира на ВМС контраадмирал Митко Петев и командира на 68-ма бригада „Специални сили“ бригаден генерал Явор Матеев. Кметът на с. Средногорово майор от запаса Илиян Илиев връчи на министъра благодарствен адрес за благотворителния концерт на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили, на който са събрани средства за възстановяване на стенописите в тамошния храм. Храмът, за който се организира концертът, носи името „Св. Георги Победоносец“, а стенописите му, които са с повече от 140 години история, се нуждаят от спешна реставрация. Те са дело на местния зограф и съратник на Левски Петьо Ганин. Кметът се включи и в дискусията с позицията, че е задъжително кметовете на населени места да имат военна подготовка.

Утре, на първия ден на Националния събор на запасното войнство, се очаква да се включат президентът Румен Радев, министърът на отбраната Красимир Каракачанов, кметът на Казанлък Галина Стоянова и, разбира се, няколко хиляди запасни и резервисти от цялата страна.

Снимка Димитър Бебенов