Променят закона в интерес на военно-патриотичните организации

04.10.2018 г. Променят закона в интерес на военно-патриотичните организации

 Спирдон Спирдонов

Проблемите пред военно-патриотичните организации във връзка с ползване на предоставени от МО помещения за обществено-полезна дейност, свързани със заплащането на консумативи, бяха в основата на въпроса на председателя на Комисията по отбрана ген. Константин Попов към Красимир Каракачанов. Стремежът ни, отговори министърът на отбраната, винаги е бил да създаваме най-добри условия за военно-патриотичното воинство. Много са случаите, в които през последните месеци, посочи той, сме удовлетворили искания за помещения.

Този проблем стои при ползването на помещения във военните клубове, каза директорът на дирекция „Социална политика” Иво Антонов. Той припомни, че Законът за отбраната и Въоръжените сили дава право на министъра да предоставя по съответна наредба такива помещения на организациите без заплащане на наем. Ние, каза г-н Антонов, изцяло стоим зад исканията на военно-патриотичните организации и работна група предложи промяна на наредбата. Оказва се обаче, че е необходима регламентация в Закона за отбраната и Въоръжените сили. Предложен е текст, според който, за ползване на помещения във военните клубове да не се плаща за консумативи. Очаква се това да стане с предстоящите промени в закона.