Доброволчески батальони не само в Плевен и Сливен

08.10.2018 г. Доброволчески батальони не само в Плевен и Сливен

 Спирдон Спирдонов

Обсъжда се вариантът да има центрове за подготовка на доброволци не само в Плевен и Сливен, както е заложено в програмата на правителството, каза на последното заседание на Комисията по отбрана Антон Ластарджиев. Става дума за изграждане на такива центрове на регионален принцип, уточни постоянният секретар на отбраната. Засега все още не са направени финансовите разчети.

Този въпрос се третира в Мярка 328 на Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017- 2021, която предвижда създаване на условия и ред за обучение по военна подготовка на българските граждани за защита на Отечеството на доброволен принцип.  Тя включва изменения и допълнения в Закона за отбраната и въоръжените сили, Закона за резерва на въоръжените сили, правилниците за тяхното прилагане и другите свързани с това регламентиращи документи;  формиране на доброволчески батальони в състава на Единния център за начална военна подготовка – Плевен, и Центъра за подготовка на специалисти – Сливен; регламентиране на реда и условията за тяхното финансиране и осигуряване, попълване, подготовка, активиране, развръщане и използване в операции на въоръжените сили.

Според министъра на отбраната Красимир Каракачанов наличието само на два центъра може да изиграе демотивираща роля по отношение на желаещи да се обучават, но намиращи се далеч от Плевен и Сливен.