Продължава участието на български депутати в Междупарламентарната конференция във Виена

12.10.2018 г. Продължава участието на български депутати в Междупарламентарната конференция във Виена

 Otbrana.com

Ген. Константин Попов, председател на Комисията по отбрана, проведе среща с Дорел-Георге Капрар, председател на Комисията по отбрана, обществен ред и национална сигурност към Камерата на представителите на Румънския Парламент, както и с Кристиан Сорин Димитреску, председател на Комисията по външни работи на Сената на Румъния, съобщават от Народното събрание.

На срещата с г-н Капрар беше обсъдена предстоящата му визита в България, която е по покана на председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред г-н Цветан Цветанов. В разговорите с г-н Димитреску бяха обсъдени българския опит във връзка с парламентарното измерение на председателството на Европейския съюз. Г-н Димитреску заяви, че за предстоящото председателство на Румъния на Съвета на Европа, през 2019 г., е важно запазването на фокуса върху Западните Балкани.

Срещите се състояха по време на "Междупарламентарната конференция за общата външна политика и политика на сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана" във Виена, Австрия.

Продължава участието на българската парламентарна делегация в конференцията. Ген. Попов и другите двама народни представители проф. Георги Михайлов и Полина Христова взеха участие в дебатите от първата сесия на втория ден междупарламентарната конференция. Фокусът на сесията беше върху това, как Европа може да допринесе за подобряване на политическото и хуманитарното положение в Сирия.

Сесията беше открита от г-жа Хелга Шмид, генерален секретар на Европейската служба за външна дейност (Евратом), която подчерта че ЕС ще остане ангажиран с подкрепа на процеса за подобряване на ситуацията в Сирия. Хелга Шмид припомни, че наскоро е била организирана и голяма конференция по тези въпроси с участието на представители на ООН, повече от 15 министри, включително и от Иран и граждански организации. Анонсира, че предстои да се проведе подобна конференция през месец март в Брюксел. Жан Луи де Бруер, директор за Европа, източните съседи и Близкия изток в Генерална дирекция "Европейска гражданска защита и хуманитарна помощ", обърна внимание, че подкрепата от ЕС трябва да се насочи към неотложните хуманитарни нужди за подобряване на ситуацията, като образование и здравеопазване. Той подчерта, че политиката на ЕС може да бъде ефективна само с прилагане на всички инструменти за решаване на корените на проблема. Салам Кавакиби, политик и изпълнителен директор на Арабския център за изследвания и политически изследвания в Париж, анализира сложната политическа обстановка в района около Сирия.

След това дневният ред се съсредоточи върху европейската перспектива за държавите от Западните Балкани. Участие взеха австрийският външен министър Карин Кнайсл, Томс Майр-Хартинг, управляващ директор за Европа и Централна Азия на Европейската служба за външна дейност и Терезия Тьогелхофел, сътрудник в Центъра за европейски политики на Алфред фон Опенхайм. В хода на дискусията беше подчертано, че всяка страна от региона принадлежи към Европа и следва да има европейска перспектива.

"Междупарламентарната конференция за общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО)" разглежда въпроси, свързани с парламентарния контрол на външната и отбранителната политика на ЕС, и предоставя платформа за консултации между националните парламенти, Европейския парламент и Европейската комисия с участието на външни експерти.

Конференцията на председателите на парламенти на Европейския съюз създаде този орган във Варшава през април 2012 г., която се проведе за първи път в Кипър през 2012 г. Целта беше да продължи да се осигурява парламентарен контрол и мониторинг на външната политика, сигурността и отбраната на ЕС в частност след разпадането на Западноевропейския съюз.