Комисията по отбрана е без възражения по новия стар модел за заплащане на военнослужещите

01.11.2018 г. Комисията по отбрана е без възражения по новия стар модел за заплащане на военнослужещите

 Спирдон Спирдонов

От началото на следващата година месечното възнаграждение на военнослужещите ще зависи не само от военното звание, но и от заеманата длъжност. Това е промяната в Закона за отбраната и Въоръжените сили, която Комисията по отбрана единодушно с 20 гласа „за“ подкрепи. Разбира се, за да се спази предвиденият срок ще трябва да има своевременно гласуване в пленарна зала. Тази голяма подкрепа е предпоставка да се очаква, че депутатите биха могли да гласуват в един ден на първо и второ четене законопроекта, за да започнат военнослужещите да получават заплатите си по новата формула, в която водещо е възнаграждението за длъжност.

Проектът бе представен от постоянния секретар на отбраната Антон Ластарджиев. Значимостта на промяната за военнослужещите от редника до генерала потвърди и началникът на отбраната генерал Андрей Боцев. От МО смятат, че действащата законова уредба, регламентираща системата за заплащане труда на военнослужещите не позволява справедливо диференциране при определянето на заплащането за различни длъжности в обхвата на едно и също военно звание, независимо от различните изисквания за заемането на длъжността, свързани с образование и квалификацията, отговорността и тежестта на изпълняваните задачи.

Заедно с това са идентифицирани проблеми, с решаването на които ще се оптимизират възможностите за попълване на длъжности за военнослужещи, за които се изисква допълнителен образователен ценз, квалификация, професионален опит и др. Всички се надяват, че това ще бъде стъпка към преодоляване на некомплекта във въоръжените сили.

Важно условие за справедливо оценяване на труда на отделните категории военнослужещи е въвеждането на по-големи разлики в размерите на техните основни месечни възнаграждения. Смята се, че това е съществен стимул за тези военнослужещи за по-качествено изпълнение на функционалните задължения и повишаване на квалификацията и образованието.

По подобен начин се определяха военните заплати до 2003 г. Формирането на възнагражденията само според военното звание стана от 1 януари 2003 г. с промяната на Закона за отбраната и въоръжените сили.  Тогава намеренията също бяха оптимистични и вносителите твърдяха, че са в интерес на армията и на самите военнослужещи. Един от тогавашните мотиви за промяната бе създаването на възможност да се намалят нивата на длъжности в обхвата на едно военно звание. (Сега се планира увеличаване на нивата и промяна на класификатора на длъжностите. ) Отбелязваше се, че по този начин механизмът за формиране на длъжностите според военното звание и за определяне на възнагражденията на военнослужещите се привежда в съответствие с изискванията в страните - членки на НАТО.

Тогавашната промяна целеше постигане на стабилност в конкретното служебно правоотношение, тъй като броят на военнослужещите в обхвата на едно военно звание ще се определя от Министерския съвет и след 2004 г. ще стане сравнително постоянна величина.

Сега всички членове на комисията бяха категорични, че се възстановява една справедливост. Макар че някои поставиха въпроса доколко е сигурна позитивността на промяната. На практика това е свързано със социалния статус на военнослужещите. Най-вероятно резултатът ще се почувства по-силно след една година, когато се очаква по-добър социален пакет за хората с пагони, прогнозира постоянният секретар на отбраната.