Подготвят визия за обединението на запасното войнство

06.11.2018 г. Подготвят визия за обединението на запасното войнство

 Спирдон Спирдонов

Работна група да подготви документи за конкретни действия за обединение на организациите на запасното войнство. Това бе решено на съвещание в централата на СОСЗР. На този етап в групата се включиха генерал-майор от запаса Васил Върбанов, бригаден генерал от запаса Стефан Стефанов и полковник от запаса Павел Станев от СОСЗР, генерал-майор от запаса д-р Стоимен Стоименов от КООСО, полковник от запаса Иван Петков от Българската авиационна асоциация и капитан I ранг от запаса Цвятко Дончев от Национално сдружение на клубовете на запасното войнство „За честта на пагона”. Подкрепа за процеса на обединение дадоха председателят на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите младши лейтенант от запаса Петър Велчев и заместник-председателят на Съюза на ветераните от войните полковник от запаса Петър Пандурски, чиито организации работят по специални закони. Те са в готовност за съвместна работа с новосъздаденото обединение, ако то стане реалност.

Според председателя на СОСЗР генерал от запаса Златан Стойков, работната група трябва да предложи принципи и цели на обединението, обща визия за запасното овйнство, механизми на координация и избор на ръководни органи. Наред с това, предстои да се реши бъдещето на Обществения съвет по въпросите на отбраната и Председателския съвет на четирите военно-патриотични организации – СОСЗР, СВВБ, Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите и Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ. Следващата среща ще бъде през януари, когато всяка организация трябва да даде информация за числеността си и структурите на територията на страната.

В изказванията бяха очертани някои от въпросите, около които предстои търсенето на консенсус. Генерал-лейтенант от запаса Кирил Цветков – председател на Асоциацията на Сухопътните войски, смята, че обединителното звено трябва да бъде СОСЗР. Полковник от резерва Ангел Георгиев – председател на Българската авиационна асоциация, подчерта, че няма противорения с нито една организация на запасното войнство и даде като пример отличното взаимодействие със съюзите на ветераните и на възпитаниците на ВНВУ. Полковник от запаса Пламен Халачев от КООСО каза, че неговата организация предпочита конфедеративния принцип на обединение. Трябва по-скоро да пристъпим към действия, бе категоричен председателят на Столичната организация на СОСЗР бригаден генерал от запаса Стефан Стефанов. Председателят на Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ капитан далечно плаване Атанас Илев изрази удовлетворение от стъпките, които се правят за обединението на запасното войнство. Той постави няколко въпроса, между които необходимостта от изясняване кои от организациите са действително военно-патриотични. Полковник от запаса Чавдар Борачев – председател на Асоциацията на военните разузнавачи, декларира позиция, че обединението трябва да бъде на базата на СОСЗР. Според генерал-лейтенант от запаса Петър Илиев – председател на  Национално сдружение на клубовете на запасното войнство „За честта на пагона”, не е редно да се създава единна организация, а да се формира координационен орган за съвместна работа. Трябва да намерим около какво да се обединим, посочи полковник от запаса Цанко Цанков, председател на Сдружението на офицерите от резерва и запаса „Клуб 199”. Например, допълни той, да оказваме експертна помощ на Министерството на отбраната и Българската армия.     Димитър Аврамов - член на Националното оперативно бюро на Военния съюз и ръководител на неговия Информационно-аналитичен център, подкрепи усилията за обединение. Той изрази мнение, че неправителствените военни организации не бива да бъдат пасивни наблюдатели на политическия живот у нас. За да постигнем нещо, трябва да бъдем близо до лостовете на властт, смята Димитър Аврамов. Много е важно да се ориентираме към защита на интересите на нашите членове, подчерта генерал-майор от запаса Васил Върбанов – заместник-председател на СОСЗР. Общо бе мнението, че процесът на обединението продължава доста дълго и е крайно време да се пристъпи към конкретни действия.    

По-рано заедно с представители на пенсионерски организации бяха обсъдени по-нататъшните действия във връзка с поставените въпроси за повишаване на пенсиите