Обществените медии в системата за национална сигурност обсъди конференция

07.11.2018 г. Обществените медии в системата за национална сигурност обсъди конференция

 Спирдон Спирдонов

Независимостта на обществените медии у нас е спорна. Това е един от изводите на провдената днес в УНСС конференция. Тя бе организирана от Национална асоциация „Сигурност“, Съюза на българските журналисти, УНСС и гражданско сдружение „МОРАЛ“. Участваха журналисти, експерти по сигурността, както и  представител на Съвета за електронни медии.

„България се намира в криза, тя е най-голяма в морала. Дали обществените медии не участват в този процес“, попита полковник от запаса Чавдар Петров, председател на Национална асоциация „Сигурност“ и заместник-председател на СОСЗР. Според него, ако искаме да има български народ трябва да спрем омразата, в което голям принос трябва да имат медиите.

Медиите са трофея на политическата битка, който я спечели печели контрола върху тях, посочи Валерий Тодоров, член на УС на СБЖ. Той смята, че състоянието на обществените медии е критично, защото те са недофинансирани. Като проблем бе посочена свръхрегулацията на обществените медии и липсата на такава за частните.

Участниците се обединиха около необходимостта от обществено-програмни съвети в БНР и БНТ, които биха могли да бъдат коректив на управлението с оглед на обществения интерес. Добрият резултат от дискусията, посочи водещият Кирил Гоцев, е, че у нас има способни хора да направят необходимите промени. Следващата конференция в този формат ще бъде през март 2019 г.