Дипломираха се кадетите от професионалния старшински колеж на ВВМУ

15.07.2011 г. Дипломираха  се кадетите от професионалния старшински колеж на ВВМУ

Otbrana.com
Във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – Варна,  се състоя тържествен ритуал по завършването на учебната година, повишаване в първо старшинско звание и връчване на свидетелствата за професионална квалификация на кадетите от „Випуск 2011” на Професионалния старшински колеж. За учебната 2010 - 2011 година в Професионалния старшински колеж към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” бяха приети 16 военнослужещи от поделенията на ВМС за обучение по специалността „Експлоатация и ремонт на корабна техника”. За периода на обучение те изучаваха както военни дисциплини - „Строева подготовка”, „Основи на корабната служба”, „Военно лидерска подготовка”, „Огнева подготовка”, така и дисциплините „Теория, устройство и осигуряване мореходността на кораба”, „Морско дело”, „Информатика”, „Английски език” и др.
Възпитаниците на Професионалния старшински колеж се обучаваха в продължение на една година във ВВМУ по учебен план, утвърден от министъра на отбраната и съгласуван с министъра на образованието, младежта и науката. Учебните програми по отделните дисциплини са изготвени от авторски колективи от преподаватели от ВВМУ и съобразени с необходимите знания и умения, които обучаемите трябва да придобият след завършване на обучението.
Курсът на обучение завърши с успешното полагане на държавните изпити. На завършилите е издадено Свидетелство за професионална квалификация и ще се присвои първо старшинско звание. След това те ще бъдат назначени на старшински длъжности в поделенията на ВМС.