29 български граждани започват военна подготовка в Плевен

11.03.2019 г. 29 български граждани започват военна подготовка в Плевен

 Otbrana.com

От днес до 5 април във военно формирование 22160 – гр. Плевен, ще се обучават 29 български граждани без военна подготовка – курсисти по чл. 59 от Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България, съобщава КСВ.

Съгласно утвърдена програма е организиран е курс по начална военна подготовка. Ще бъдат преминати основните войскови дисциплини – тактическа, огнева, строева и физическа подготовка. Обучението ще завърши с полагане на изпити по основните дисциплини, като на успешно завършилите курсисти ще се издадат удостоверения за завършване на подготовката и възпоменателни значки от името на министъра на отбраната.

Интересът към военното дело е основната мотивация за участието на момчетата и момичетата в тази военна подготовка.

След завършване на курса те ще бъдат зачислени в запаса от военните окръжия по местоживеене.