Рязко намалява броят на пенсионерите от армията, полицията и службите за сигурност

15.03.2019 г. Рязко намалява броят на пенсионерите от армията, полицията и службите за сигурност

 Спирдон Спирдонов

Наблюдава се отчетлива тенденция на намаляване броя на новоотпуснатите пенсии по чл. 69 от КСО, т.е. на хората от армията, полицията и службите за сигурност, става ясно от данните на НОИ. Докато през 2015 г. те са били 3312, през 2016 г. – 6693, през 2017 г. – 1861, то през 2018 г. са само 811. Причината е ясна. Промените в режима за пенсиониране и особено въвеждането на възраст доведе до този своеобразен бум на нови пенсионери от сектор „Сигурност” през 2016 г.

Още една цифра буди размисъл. През миналата година новоотпуснатите пенсии за осигурителен стаж и възраст по чл. 69 са 811, но прекратените са над три пъти повече – 2698?! 

Към края на 2018 г. 90 741 българи получават лични пенсии по чл. 69 от КСО. Разходите за тях са 738, 895 280 млн. лв. ( През 2017 г. разходите са били 723, 961 002 млн. лв.) Пенсиите за военна инвалидност са 2026, за които са направени разходи от  9, 160 030 млн. лв. За добавки към пенсиите на участниците във войните са изразходвани 2, 094 064 млн. лв. Става дума за 1209 ветерани.

Средният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 69 на КСО през 2018 г. е 629, 86 лв. Най-много пенсионери от тази категория има в София-град – 26 091, Пловдив – 9 469, Варна – 6 050, Бургас – 5 449, Стара Загора – 4 548 и Велико Търново – 3 343. Най-малко са в Силистра – 640, Разград – 705 и Габрово – 852.

Според данните на НОИ на 65 602 пенсионери в цялата страна действителният размер на пенсиите е над 910 лв., т.е. над т.нар. таван. За упражнилите правото си на пенсия по чл. 69 на КСО те са 16 471.  До 207, 60 лв. в България получават лична пенсия 595 097 души.  От тях по чл. 69 са 121.

Снимка: Димитър Бебенов