Отива си последният гвардейски генерал

20.03.2019 г. Отива си последният гвардейски генерал

 Длъжността „Командир на Националната гвардейска част“ отпада от тези, които изискват висше офицерско звание. Тя се задържа по-малко от пет години.

Спирдон Спирдонов

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ, с който да освободи бригаден генерал Илко Йорданов от длъжността „Командир на Национална гвардейска част“ и от военна служба, считано от 14.04.2019 година, поради навършване на пределната възраст за притежаваното звание.

С друго свое решение правителството предлага на Президента на Република България да издаде Указ за изменение на Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания, като се измени приложението към т.1 и отпадне длъжността „Командир на Националната гвардейска част“, считано от 14.04.2019 г. Т.е. от длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания, да отпадне длъжността „Командир на националната гвардейска част”.  За нея от 2014 г. се изисква звание „бригаден генерал” или „флотилен адмирал”. Вече новият командир ще бъде назначаван със заповед на министъра на отбраната, а не с президентски указ. Впрочем България е имала 31 гвардейски командири, като само трима от тях са били генерали – генерал-майор Петър Марков (1886-1908), бригаден генерал Боян Ставрев (2008-2014) и бригаден генерал Илко Йорданов от 2014 г.

***

Бригаден генерал Илко Димитров е роден на 14.04.1961 г. в гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново. Завършил е ВВОВУ „В. Левски”, гр. Велико Търново, специалност: мотострелкови войски, инженер по експлоатация на АТТ, магистратура по военно дело – командно-щабен, ВА „Г. С. Раковски” и Стратегически курс „Оперативно-тактически – сухопътни войски”, ВА „Г. С. Раковски”. От 1983 г. е преминал девет командни длъжности до 2016 г., когато е назначен за командир на НГЧ. Законът за отбраната и Въоръжените сили постановява, че пределната възраст за военна служба за офицерите със звание "бригаден генерал" ("флотилен адмирал") е 58 години.