Водолазна подготовка в 55 инженерен полк – Белене

29.03.2019 г. Водолазна подготовка в  55 инженерен полк – Белене

 Otbrana.com

В подготовката, която се проведе  от 18 до 29 март в 55 инженерен полк – Белене, участваха военнослужещи от състава на 55-ти инженерен полк, военните формирования 44200 – Стара Загора, 54890 – Казанлък и 34410 - 9 – Варна и нещатните водолази на РС Военна полиция - Варна, които затвърдиха своите знания и умения с водолазни спускания в река Дунав, съобщава КСВ.

Занятията се проведоха под непосредственото ръководството на капитан Даниел Маринов и ръководителите на водолазни спускания старши лейтенант Димитър Маринов и старши сержант Георги Начев от състава на полка, старши сержант Илиян Зайчев от в.ф. 44200 – Стара Загора и младши сержант Георги Георгиев от в.ф. 54890 – Казанлък.

Занятията бяха насочени към оттрениране на начини и способи за разузнаване на наличието на заграждения и препятствия на водни прегради, подводни взривни дейности, способи за взривяване на обекти под вода, изчисляване на заряди за взривяване на различни обекти под вода (инженерни боеприпаси, снаряди, невзривни заграждения, корени на дървета, дънери и др.), практически действия по търсене и изваждане на снаряди, авиобомби и други видове боеприпаси – тяхоното разузнаване, обследване, обозначение и извличане на брега.        

Обмяна на опит в 55 инженерен полк - Белене

Успоредно със сбора по водолазна подготовка своите умения и опит затвърдиха и военнослужещите от формированието за неутрализиране на невзривени бойни припаси от 55 инженерен полк, които в продължение на две седмици извършваха съвместни действия с екипите за обследване на инциденти с взривни материали и предварителни претърсвания от състава на служба „Военна полиция”.

По време на двуседмичната подготовка обучаемите преминаха теоретични занятия и практически действия за уеднаквяване на тактиките, техниките и процедурите при неутрализиране на невзривени бойни припаси и импровизирани взривни устройства и отработиха въпроси по запознаване,  обучение и работа с роботизирана система за обезвреждане на невзривени боеприпаси – PACKBOT 510, комплекти спомагателно оборудване - HOOK & LINE, тежки защитни облекла на сапьора, минотърсачни апарати.

Под ръководството на капитан Мартин Станчев военнослужещите извършиха разузнаване и прочистване на сгради, неутрализиране на намерени в тях импровизирани взривни устройства и последващото им унищожаване чрез специализираната система „Диструптор”, както и разузнаване на открито ИВУ, свързано за задействане на натиск по електрически способ, което бе унищожено съгласно приетите тактики, техники и процедури.