Оценка „Боеготов“ за 61 самоходен артилерийски дивизион

05.04.2019 г. Оценка „Боеготов“ за 61 самоходен артилерийски дивизион

 Otbrana.com

От 2 до 4 април в 61 Стрямска механизирана бригада, район Казанлък,  на учебен полигон "Тюлбе"  се проведе тактическо учение „Огнена зора 2019” за сертифициране на 61 самоходен артилерийски дивизион от състава на пехотна бригада „Тежък тип”, декларирана за силите на НАТО с ниска степен на готовност, съобщава КСВ.

Комисия  от състава на командването на  Сухопътните войски водена от полковник Христо Начев - началник на сектор в отдел Подготовка на войските, оцени бойните способности на 61 самоходен артилерийски дивизион, съгласно стандартите и критериите, заложени в Стандартите за силите на Съюзното командване по операциите и ръководството за оценка на бойните способности на сухопътните щабове и формирования.

В първата фаза на учението бяха проверени планиращите документи, познаването и използването на Стандартните оперативни процедури, правилата за бойно поведение и функционалните задължения от личния състав на дивизиона. Комисията се запозна с окомплектоването на личния състав, въоръжението и средствата за индивидуална защита.

Втората фаза на учението се проведе на учебен полигон "Тюлбе", където бяха изпълнени задачи по: извършване на марш до района за разполагане, действия на дивизиона в района за разполагане, заемане на район за бойно използване, управление на формированията на дивизиона при осъществяване на непосредствена огнева поддръжка на формированията на пехотна бригада „Тежък тип” при отбрана.

Процедурата по сертифициране за оценка на бойните способности на 61 самоходен артилерийски дивизион завърши с връчване на сертификат на командира на дивизиона от председателя на комисията с оценка „Боеготов”.