Полковник Николай Бешев, командир на ЕЦНП: Подготвяме пилотен проект за доброволчески батальон

08.04.2019 г. Полковник Николай Бешев, командир на ЕЦНП: Подготвяме пилотен проект за доброволчески батальон

 Интервю на Андрей Рангелов за в. „Българска армия”

Разговаряме с командира на Единния център за начална подготовка (ЕЦНП) и началник на гарнизон Плевен полковник Николай Бешев във Военния клуб в града. В помещението се пази мебелировката от времето на царете от Третото българско царство – писалище, столове, библиотека. Но разговорът не е за миналото, а е съсредоточен върху днешния и утрешния ден на ЕЦНП и тръгва от създаването и обучението на един бъдещ вид формирование – доброволчески батальон.

– Г-н полковник, какво ще представлява доброволческият батальон?
– Идеята е след известно архитектурно преустройство на сградния фонд в ЕЦНП да започне пилотен проект за специална подготовка, който ще се явява междинна фаза от една цялостна 6-месечна подготовка на доброволци в състава на Българската армия. Началната подготовка ще бъде в рамките на Националния военен университет (НВУ), а специалната подготовка ще се провежда в ЕЦНП и в Центъра за подготовка на специалисти в Сливен с продължителност до два месеца. След завършването на специалната подготовка военнослужещите ще сключват договори с командири на военни формирования от БА за продължаване на службата още 3 месеца или за директно приобщаване към редиците на професионалните военнослужещи. Съответно една част ще остават да дослужват останалите три месеца в рамките на тези доброволчески батальони в Сливен и в Плевен. Но, разбира се, това е визия, която зависи от резултатите на пилотния проект в рамките на ЕЦНП и съответно – НВУ. Намеренията са пилотният проект да стартира през 2020 г.

– Как ще се набират хората за доброволческия батальон?
– Начинът на подбор се корени в думата доброволчески. Тоест – със силата на рекламата, а разбира се, и със силата на определени социални нужди, които ще бъдат посрещнати от МО. Така ще се създадат, надявам се, добри предпоставки да се попълни съставът на тези доброволчески батальони. Идеята е при изпълнение на това попълнение постепенно в рамките на няколко години некомплектът от войници в редовете на БА да бъде успешно преодолян. Разбира се, социалните стимули са в отпускане на определени стипендии, съответно поемане на ангажимент чрез контакти между МО и висши учебни заведения за продължаване на висшето образование след преминаването на тази доброволческа служба и някои други аспекти.

– Сега службата в БА също е доброволна. Каква е разликата между новия модел и досегашния?
– По принцип мотивът, който кара военнослужещите да постъпват в редовете на БА, е идентичен – любов към тази професия, подплатена със социалните стимули по време на службата. Де факто в това отношение няма да има разлика. Разликата може би ще е в психологически аспект. Така да кажем – в смелостта. Дали на момента да предприемеш стъпката и да влезеш в професионалната армия, или вече, трупайки опит и наблюдение от тази 6-месечна служба, да сключиш първия договор с военните формирования.

– Тоест, това е един по-плавен преход от цивилния живот към армейския строй?
– Точно така. За да може гражданинът да придобие една реална представа за това, що е то Българска армия.

– Изискванията към кандидатите същите ли са като за професионален войник?
– Да. Но ще се допускат и български граждани с основно образование, като продължителността на тяхната специална подготовка ще бъде по-кратка – до един месец. След това те ще преминават в редовете на запаса предвид наличните все още ограничения за постъпване в редовете на професионалната армия на граждани с основно образование. Те ще получават специалност, която е за по-леките, така да кажем, или по-неспецифичните длъжности. 

– Значи по-образованите ще боравят със сложната техника, а останалите ще метат плаца?…
– Да. Макар че метенето на плаца е „приоритет” и на висшисти, и на среднисти…

– Какво е в момента състоянието на инструкторския състав в ЕЦНП, има ли некомплект?
– За моя радост инструкторският състав е в пълен комплект. Той натрупа достатъчно опит от воденето вече близо 7 г. на начална подготовка на трите различни категории обучавани – новоназначените професионални войници от формированията на Сухопътните войски, военнослужещи от доброволния резерв по смисъла на Закона за резерва на ВС и български граждани, желаещи да получат военна подготовка по смисъла на чл. 59 от Закона за резерва. Нямам притеснение относно по-нататъшната дейност на инструкторския състав. Но ще трябва да бъдат извършени известна пренастройка, допълнително обучение и за инструкторите, най-вече в технологичен аспект, тъй като чрез този пилотен проект, а и с по-нататъчната си дейност те ще насочат усилията си към подготовката за конкретен вид оръжие на определено количество военнослужещи. 

– А по отношение на останалия личен състав има ли некомплект?
– Пак със задоволство мога да кажа, че тук, в гарнизон Плевен, не усещаме толкова некомплекта от военнослужещи. Разбира се, недостигът в най-високата категория – офицерите, е недостатък или мъка, така да се каже, за всички военни формирования. Но, надявам се, че с последните промени и повишаването на подбора този некомплект ще бъде заличен в близките няколко години. По отношение на войниците в гарнизона мога да кажа, че сме на едно от най-високите нива на окомплектованост. Това важи както за колегите от ВВС, така и за нас – формированията от СВ.

– Какви курсове предстоят в ЕЦНП до края на годината?
– По отношение на началната подготовка на новоназначените войници беше направена промяна в правилника. Досега това обучение трябваше да започне до месец след провеждането на конкурса и приемането на военна служба. С промяната вече е отворена времевата „ножица”, като се даде възможност началната военна подготовка да бъде премината до една година след постъпването в редовете на военните формирования. Затова не мога да се обвържа с конкретни срокове и групи, които ще постъпят за подготовка тази година. Но по мои наблюдения тези групи може би ще са около от три до четири. Едновременно с това в началото на октомври е предвиден и още един курс за български граждани, желаещи да получат начална военна подготовка.