Провеждат учебно-методически сбор по безопасност на полетите във ВВС

08.04.2019 г. Провеждат учебно-методически сбор по безопасност на полетите във ВВС

 Otbrana.com

В съответствие с План за дейността на Военновъздушните сили през учебната 2019 г. и в изпълнение на заповед на командира на ВВС днес и утре  във в.ф. 42130-Боровец се провежда учебно-методически сбор по безопасност на полетите под ръководството на командира на ВВС. Темата на сбора е „Осигуряване безопасността на полетите във военната авиация на Република България през 2019 година”. В сбора вземат oфицери от  командването на ВВС, командирите на авиационни формирования на ВВС и началниците на органите по безопасност на полетите. Като гости на мероприятието участват представители на Президента на републиката, МО, ВА, ВМА, ВМС, НВУ и служба „Военна полиция“, съобщават от ВМС.

На сбора ще бъдат разгледани основните аспекти за осигуряването на безопасността на полетите през годината, проблемните въпроси стоящи пред военната авиация и методите за минимизиране въздействието на основните рискови фактори.