Кметът на Шумен поиска гаранции за бъдещето на военния факултет в града

09.04.2019 г. Кметът на Шумен поиска гаранции за бъдещето на военния факултет в града

 Той е информирал заместник-началник на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев, че в града е създаден Обществен комитет с участието на народни представители от различни политически сили. В него са включени още областният управител и председателят на Общинския съвет в Шумен. „Аз също се присъединявам към този комитет, защото всички сме притеснени за бъдещето на факултета. С военното училище са свързани съдбите на много хора в нашия град и за нас е много важно то да се запази в този вид, в който съществува в момента,“ казал кметът.

Спирдон Спирдонов                      

Кметът на Община Шумен Любомир Христов прие в кабинета си заместник-началника на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев и заместник-командира на ВМС флотилен адмирал Георги Пенев, които са в града по повод националната информационна кампания „Бъди войник“.

По време на разговорите са обсъдени въпроси, свързани с промените във военно-образователната система, които предстоят във връзка с възстановяването на Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия и бъдещето на Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ към Националния военен университет „Васил Левски“, съобщават от Общината.

Кметът Любомир Христов информирал гостите, че в града е създаден Обществен комитет с участието на народни представители от различни политически сили. В него са включени още областният управител и председателят на Общинския съвет в Шумен. „Аз също се присъединявам към този комитет, защото всички сме притеснени за бъдещето на факултета. С военното училище са свързани съдбите на много хора в нашия град и за нас е много важно то да се запази в този вид, в който съществува в момента,“ казал кметът.

Полковникът от резерва доц.д-р Радослав Узунов, бивш началник на военното училище в Шумен и председател на СОСЗР в областта , връчил декларация на ген.-лейтенант Димитър Илиев, в която се настоява за следното:

1.Да се запази структурата на Националния военен университет „Васил Левски“ с

  • Факултет „Общовойскови“, Департамент „Езиково обучение и физическа подготовка“ и обслужващи звена във Велико Търново,
  • Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ и Департамент „Чуждоезиково обучение“ и обслужващи звена в Шумен;

2.В основните звена да се запази обучението по акредитираните професионални направления и специалности, както и академичният, преподавателският състав и учебно-материалната база.

Ген. Илиев изразил готовност да подкрепи исканията на Обществения комитет, посочени в декларацията, и да постави въпроса за разглеждане в Министерството на отбраната. Заедно с гостите в срещата в кабинета на кмета участвал и подполковник Георги Георгиев, началник на Военното окръжие в Шумен.

За решението от август 2018 г.

Общинският съвет в Шумен подкрепя съществуването на НВУ „Васил Левски” във вид, който е създаден с решение от 2002 г. на Народното събрание. В случай, че структурата на университета бъде променена, тогава Общинският съвет ще подкрепи предложенията на инициативния комитет за преобразуване на военния факултет във военно училище. Решението е гласувано на сесия на съвета от 28 юни 2018 г. с 38 гласа „за”, нито един „прoтив” и нито един „въздържал се”. 

Решението е взето на основата на докладна записка на председателя на Общинския съвет проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев, с която се предлага „възстановяване на статута на Висшето военно училище по артилерия и ПВО, гр. Шумен”. В мотивите е посочено, че в Общинския съвет е постъпило писмо от полк. проф. д-р инж. Сашо Евлогиев – декан на факултет „Артилерия, ПВО и КИС” към НВУ „Васил Левски”. В писмото се предлага да се възстанови статутът на Висшето военно училище по артилерия и ПВО, гр. Шумен. В тази връзка е създаден организационен комитет с инициатор проф. д.т.н. Андон Лазаров. Изпратено е мотивационно писмо по проблема до президента, председателя на Народното събрание и министъра на отбраната. Създадена е Асоциация на завършилите Военното артилерийски училище. Управителният съвет на асоциацията е взел решение да се подкрепи мотивационното изложение за възстановяване на училището. Факултетът е център за подготовка на военнослужещи и има стратегическо значение за община Шумен, се посочва още в докладната записка на председателя на Общинския съвет.