Някои от промените на закона за отбраната са най-малкото спорни

10.04.2019 г. Някои от промените на закона за отбраната са най-малкото спорни

 Спирдон Спирдонов

Това каза председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика д-р Хасан Адемов при обсъждането на внесения от правителството проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и Въоръжените сили. Поправките минаха с 11 гласа „за” и 2 „въздържали се”, като още в началото на заседанието от ПГ на ПП ГЕРБ и ПГ на Обединените патриоти декларираха, че подкрепят предложените промени. Проектът бе представен от и.д. директор на дирекция „Правно-нормативна дейност  в отбраната” Елица Попова и началника на отдел „Нормативно осигуряване на отбраната и на военната служба” Нина Чебишева.

Дебат по предстоящото законово уреждане на създаването на Съвместно командване на специалните операции (СКСО) нямаше. Логично внимането беше насочено към социалните текстове. Д-р Адемов  постави въпроса за евентуално отпадане на междудневната и междуседмичната почивка при „въвеждането по изключение за някои длъжности за цивилни служители максималната продължителност на работната смяна при сумирано изчисляване на работното време да надвишава 12 часа, но не повече от  24 часа, като продължителността на работната седмица да не надвишава 56 часа, а за работници и служители с намалено работно време - до 1 час над намаленото им работно време”. Аргументът на вносителите е, че в армията е необходима екипност, т.е. „личният състав на въоръжените сили се състои от военнослужещи и цивилни служители от съответните структури и във въоръжените сили съществуват специфични дейности, които се извършват едновременно от двете категории лица в тясна връзка и взаимозависимост”. И още, че длъжностите за тези цивилни служители ще се определят с ежегодна заповед на съответните командири на структури от Българската армия и ръководители на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната. 

Според д-р Адемов не бива да се допускат сериозни отклонения от действащото трудово законодателство, а изключенията трябва да се конкретизират, например по време на мисии, бедствия, аварии и др. Представителите на МО посочиха, че тази промяна е подкрепена от социалното министерство.

Въпроси породи и текстът, който предвижда военнослужещите участващи в полеви занятия, учения или тренировки, да получават безплатна храна или левовата й равностойност, при наличие на обективна невъзможност същата да им бъде осигурена в натура. На този етап практическото осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки на военнослужещите по време на учения, тренировки, лагери и занятия извън военното формирование е възпрепятствано поради необходимост от възлагане на обществена поръчка за доставка на хранителни продукти и предвидените механизми за съдебен контрол при възлагането й. Тук неяснотата идва най-вече от процедурата. Като неприемливо се вижда събирането на пари от военнослужещите, след като са ги получили по силата на закона, за да се закупят храна и напитки за съответното учение, например.

По останалите предложения нямаше въпроси. На първо четене проектът трябва да бъде обсъден още в комисиите по отбрана, която е водеща, по правните въпроси, по икономическа политика и туризъм и за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.