Антикорупционната комисия подкрепи промените в Закона за отбраната и Въоръжените сили

11.04.2019 г. Антикорупционната комисия подкрепи промените в Закона за отбраната и Въоръжените сили

 Спирдон Спирдонов

Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика подкрепи днес поправките на Закона за отбраната  и Въоръжените сили, внесени от правителството. Депутатите се интересуваха само от текстовете, с които се цели прецизирането на категорите и броя на военнослужещите, които трябва да подават декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Проектът бе представен от заместник-министъра на отбраната ген. Атанас Запрянов. В заседанието участваха още главният инспектор на МО контраадмирал от запаса Валентин Гагашев, началникът на отдел „Нормативно осигуряване на отбраната и на военната служба” Нина Чебишева и държавният експерт Елена Маркова от министерството.

Идеята е задължение всяка година да подават въпросните деклаарации да имат военнослужещи в структурите на държавната администрация и там, където се прецени, че има завишен корупционен риск. Една от причините е, че публичността на деклараците ще наруши закона за защита на класифицираната информация, във връзка с разкриване числеността на Въоръжените сили. Остава задължението военнослужещите да декларират имотното си състояние и доходите си при подписване на договора за военна служба. При промяна всеки е длъжен в едномесечен срок от настъпването й да я декларира.

Вчера проектът бе подкрепен от социалната комисия. Предстои обсъждането му в правната и икономическата, както и в тази по отбрана, която е водеща.