Автопоходът на СОСЗР в Родопите и Пиринския край оправда очакванията

05.06.2019 г. Автопоходът на СОСЗР в Родопите и Пиринския край оправда очакванията

 Спирдон Спирдонов

С добра равносметка завърши автопоходът на представителна група на СОСЗР, водена от председателя ген. Златан Стойков. Това бе отчетено на срещата с областното и общинското ръководство на военно-патриотичната организация в Благоевград. Преди това офицерите и сержантите от запаса и резерва поднесоха цветя на паметника на Гоце Делчев и посетиха Историческия музей.

Председателят на Областната организация полковник от запаса Костадин Ушев удостои ген. Стойков с плакет, а полковник от запаса Кирил Парапанов – с грамота, в знак на благодарост  за оказаната подкрепа при придобиването на Клуба на СОСЗР в Благоевград. Ген. Стойков награди с мемориален знак на Съюза Областната организация и връчи грамота и карта на председателя на Общинската подполковник от запаса Иван Петров във връзка с удостояването му със званието „Почетен член на СОСЗР“.    

На срещата бяха поставни някои въпроси. В социалната кухня към МО се хранят 40 запасни, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали. Желанието е да се увеличат парите за един храноден, за да се подобри количеството и качеството на предаганите ястия. Социалното подпомагане на членовете на СОСЗР безпокои ръководството. Имаме, посочва подп. Петров, запасни с по 200-250 лв. пенсия, което налага да търсим възможности да ги подкрепяме.

Като проблем, който спъва организационната дейност, се явява липсата на достатъчна клубна база. Имаме стуктури в девет селища в областта, но само три клуба, казва полк. Ушев. Той изрази и неудовлетворние от съвместната работа с Военния клуб и другите институции в системата на МО. Що се отнася до сътрудничеството с кметовете и общинските съвети и областта, бе дадена висока оценка. Например, за Първия национален събор на запасното войнство, който се проведе през миналия септември  в местността „Крънска кория“ край Казанлък кметът на Благоевград Атанас Камбитов не само е осигурил автобус, но и суха храна.  На предстоящия събор през септември ще имаме чувствително по-голямо участие, включително с художествени състави, каза полк. Ушев.        

Военно-патриотичната дейност е друг приоритет на организацията. Много добро е взаимодействието с областната комисия по военните паметници. Също така, посочи подп. Петров, успяваме и с наши средства да възстановим паметници на загинали във войните. СОСЗР в Благоевград работи отлично с местните структури на Съюза на ветераните от войните на България и Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите. На практика на територията на областта други неправителствени организации в сферата на отбраната няма, стана ясно от думите на домакините.

Ген. Стойков информира участниците за усилията, които полага централното ръководство при разрешаването на поставените въпроси. Заместник-председателят на СОСЗР генерал-майор от запаса Васил Върбанов запозна запасните и резервистите от Благоевград с хода на подписката за преизчисляване на пенсиите, който продължава и през летните месеци. Той даде положителна оценка на първото участие на членове на СОСЗР като независими наблюдатели, регистрирани от ЦИК. Тази дейност ще продължи и на местните избори през есента.

Вчера участниците в автопохода, чийто основен оорганизатор бе главният секретар на СОСЗР полковник от запаса Павел Станев, бяха в Батак и Банско, където имаха разговори с ръководствата на общинските организации на СОСЗР и посетиха паметни места, свързани с героичната ни история.