Работна група подготвя стартирането на Висшето военновъздушно училище

06.07.2019 г. Работна група подготвя стартирането на Висшето военновъздушно училище

 В ход е подготовка на предложение за назначаване на началник на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“. Ще бъде открит и Професионален сержантски колеж в Долна Митрополия.

Спирдон Спирдонов

В началото на юни министърът на отбраната Красимир Каракачанов е утвърдил план за дейността на работна група за изпълнение на дейностите за стартиране функционирането на ВВВУ „Георги Бенковски“. Това става ясно от негов писмен отговор на въпрос на народния представител Николай Цонков. Както е известно Народното събрание прие решение за откриване на училището от 1 януари 2020 г.

В отговора се посочват по-важните дейности по организацията и изпълнението на решението. В ход е подготовка  на проект на правителствено постановение за промяна на Плана за развитие на Въоръжените сили до 2020 г, за включване на училището. Другият важен момент е изборът на потенциални кандидати за началник на училището. Работната група трябва да подготви предложението.  Разработват се още проект на длъжностно разписание, проект на Правилник за устройството и дейността на училището, документите от вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав, заповед на министъра на образованието и науката (по предложение на министъра на отбраната) за създаване на Професионален сержантски колеж.

Работната група подготвя още разчети за предоставяне на училището на имоти и движими вещи в управление на НВУ; имоти и движими вещи в управление на ВВС (военно формирование 52090 – Долна Митрополия); имоти и движими вещи в управление на МО или на други ведоства и общини.

В заповедта на министъра са посочени задачи и дейности на новото ръководство, свързани с откриването на училището, както и след неговото откриване.