Бюджетът на МО скача на 3, 514 211 млрд. лв.

15.07.2019 г. Бюджетът на МО скача на 3, 514 211 млрд. лв.

 Спирдон Спирдонов

Правителството предлага на Народното събрание да актуализира Закона за държавния бюджет за тази година. Причината вече е известна – предстоящото плащане на САЩ за 8 броя самолети Ф-16. Ако депутатите гласуват промените военният бюджет ще има историческо покачване в рамките на една година от 1, 414 211 млрд. лв. на 3, 514 211 млрд. лв. Текущите разходи, където влизат и заплатите не се пипат. Те си остават 1, 310 813 млрд. лв. Увеличението е в капиталовите разходи, конкретно за придобиване на дълготрайни материални активи. От 103, 397 млн. лв. те ще станат 2, 203 397 млр. лв.  Записано е, че става дума за левова равностойност на 1, 200 млрд. щатски долара, т.е. за 2, 100 млрд. лв.,  за изпълнение на международните договори с правителството на Съединените американски щати във връзка с придобиването на нов тип боен самолет.