Платихме за изтребителите, чакаме и американската страна да изпълни договореностите

12.08.2019 г. Платихме за изтребителите, чакаме и американската страна да изпълни договореностите

 Почти месец предсрочно си изпълнихме задълженията по договорите с правителството на САЩ на осем самолета F-16 Block 70 и свързаното с тях оборудване и въоръжение. Очакваме и американската страна да удържи на договорката.

Спирдон Спирдонов

От Министерството на отбраната събщиха новината, че е превело цялата сума в размер на 1,2 милиарда щатски долара по международните договори за доставката от правителството на САЩ на осем самолета F-16 Block 70 и свързаното с тях оборудване и въоръжение. Преводът е нареден в четвъртък, 8 август от Министерството на отбраната до Агенцията за подпомагане в областта на сигурността (Defence Security Cooperation Agency - DSCA) по сметка на Република България. Предвид постигнатите договорености по отношение на цената на Пакета, която възлиза на 2 млрд. 189 млн. лв., изчислена при прогнозен валутен курс 1,75 лв. за долар и отчитайки допълнителните очаквания на Министерството на отбраната, с акуализирания държавен бюджет разходите на отбраната на Министерството на отбраната бяха увличени  с 2 млрд. 100 млн. лв. С това дефицитъ по държавния бюджет бе увеличен с 1 млрд. 829 млн. лв. и достигне до 2 млрд. 228 млн. лв.

Така си изпълнихме нашата част от договора и то с почти меесец по рано. По предварителна информация крайният срок беше 3-5 септември, за да не ни изпреварят други държави, с което би се нарушил очакваният график за доставяне на самолетите. С потвърждението от Агенцията за получените по сметката на Република България 1,2 милиарда долара за американската страна договорите също са в сила и започва тяхното практическо изпълнение.   

С цел оптимизиране и намаляване на разходите за транспорт на доставяното оборудване, Министерството на отбраната е информирало правителството на Съединените американски щати, че ще поеме тези разходи за своя сметка. Следва да се отбележи, че изграждането на необходимата инфраструктура в авиобазата, където ще оперират самолетите F-16, е изцяло отговорност на българската държава и следва да бъде завършена преди доставката на самолетите и съответното оборудване за тяхната експлоатация и използване.
Американското правителство трябва да изпълни и сроковете за доставка. Условието беше да ратифицираме договорите до 31 юли т. г. и да платим навреме. Сроковете за доставка на самолетите са ориентировъчни, като според договора,  първите два – един боен и един учебно-боен, ще бъдат доставени в средата на 2023 г., следващите четири бойни - до края на 2023 г., а последните два – отново един боен и един учебно-боен, които ще бъдат използвани за обучение на наш летателен и инженерно-технически състав в Съединените щати през това време, - през първото тримесечие на 2024 г.

Още един ангажимент имат за изпълнение САЩ.  Министерството на отбраната е информирано на 4 юли т.г., че Държавният департамент на Съединените американски щати е предприел действия за намаляване на общата цена с до 60 млн. долара, посредством искане от Конгреса на САЩ за допълнително финансиране, което ще бъде използвано в интерес на Република България. Засега няма информация искането на Държавния департамент да е разгледано от Конгреса на Съединените щати.

 

***

На 26 юли 2019 г. 44-ото Народно събрание ратифицира договорите (LOAs) BU-D-SAB  „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16“ (Мunitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги” (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“(Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment). Те бяха подписани от министъра на отбраната Красимир Каракачанов на 11 юли (на основание решение на Министерския съвет от 10 юли 2019 г.).