Паметникът на парашутистите в столицата е ремонтиран

17.09.2019 г. Паметникът на парашутистите в столицата е ремонтиран

 Спирдон Спирдонов

От днес паметникът на парашутистите в София, който се намира в градинката до Народното събрание и много близо до Столична община, е ремонтиран. Падналите облицовъчни плочи бяха поставени от военнослужещи от Силите за специални операции, съобщи за „Отбрана“ техният командир бригаден генерал Явор Матеев. Поздравления за наследниците на славната Парашутна дружина!

Паметникът е на загиналите парашутисти през Вторага световна война. Припомняме, че, според Закона за военните паметници, военните паметници са общонародно достояние и се намират под закрилата на държавата. Те са публична общинска собственост с изключение на паметниците, определени от министъра на отбраната, съгласувано с министъра на културата за публична държавна собственост. Добре е да се провери състоянието и на паметника на българските летци, загинали през войните от 1912 до 1944 г. По наша информация тези два паметника са общинска собственост.