Излезе вторият том от „История на българското военно разузнаване“

31.10.2019 г. Излезе вторият том от „История на българското военно разузнаване“

 Авторът професор Йордан Баев е специалист по съвременна дипломатическа, военна и разузнавателна история и военнополитически проблеми на сигурността. В последните четири десетилетия има общо над 300 публикации, сред тях 11 монографии и 12 документални сборници, които са издадени на 14 езика в над 20 държави от Европа, Азия, Северна и Южна Америка.

Otbrana.com

Преди седмица в издателство „Изток-Запад“ излезе от печат и вече е в книжарските мрежи (Хеликон, Сиела, Български книжици и т.н.) вторият том от „История на българското военно разузнаване“, който обхваща периода 1955-2018 г. Книгата е резултат от седемгодишен изследователски проект, в резултат на който бяха проучени близо 50 000 страници от новоразкрити в последното десетилетие документални архиви.

По независещи от авторския колектив причини първият том (1878-1955) бе представен преди две години в крайно ограничен „официален“ състав без възможност да поканим професионалната историческа колегия. Поради това вторият том ще бъде представен на 13 ноември в значително по-широка „академична“ среда в Софийския университет чрез новата магистърска програма „Дипломация и разузнаване на Балканите“. Входът е свободен за всеки желаещ.

Мнения

Професор доктор на историческите науки Трендафил Митев, Университет за национално и световно стопанство: „Това изследване идва да запълни една голяма празнота в знанията на българската научна и експертна общност по разглежданото фундаментално направление на държавнотворното познание. Онова, което е гръбнак на научноизследователския процес, реализиран от автора на настоящата монография, това е колосалната работа, извършена в архивите. Основното градиво на труда е първоизточниковата информация. Пред нас вече е един отдавна очакван научен труд, който без никакво съмнение трябва да се оцени като положително събитие в развитието на българската военноисторическа наука.”

Професор доктор Веселин Янчев, Софийски университет „Св. Климент Охридски“: ”В чисто методологически план изследването е образцово и може да служи като наръчник. То представя историята на българското военно разузнаване на фона на глобалните и регионалните конфликти и промени, но го ситуира в контекста на българските условия, с оглед на националните цели и интереси. На този фон щателно е представено организационното и кадровото развитие на службата, обучението на личния състав, техническите средства, географското присъствие. Описани са всички основни доктринални и регламентиращи дейността на българското военно разузнаване документи, определящи неговите цели и задачи. То е показано не само по себе си, а като част от общата система за сигурност на страната.”