НД „Традиция” става колективен член на СОСЗР

31.10.2019 г. НД „Традиция” става колективен член на СОСЗР

 Спирдон Спирдонов

На днешното си заседание Управителният съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР) реши да удовлетвори желанието на НД „Традиция” с председател подполковник от запаса Огнян Маринов и да предложи на Централния съвет да го приеме за колективен член на Съюза. Дружеството бе представено от полковник от запаса Станчо Джумалиев, който е един от основателите му и четири мандата бе председател.

Посочено бе, че НД „Традиция” е доброволна неполитическа, патриотична и културно-просветна общност от граждани, проявяващи професионални и любителски интереси към традициите във Въоръжените сили и в силите за вътрешна сигурност на Р България по отношение на моралните ценности, воинските ритуали, униформените облекла и нагръдните знаци, историческото оръжие и военните символи. Целите на дружеството са издирване, съхраняване и популяризиране на националните традиции във Въоръжените сили и силите за вътрешна сигурност.

За времето на своето 28-годишно съществуване, са изградени 39 регионални клона в страната с около 1300 члена. НД „Традиция” организира възстановки на най-известните исторически събития у нас и в чужбина, провежда беседи с ученици и студенти. В момента поддържаме 18 военни паметника, каза полк. Джумалиев. Всички разходи покриваме с лични средства, отбеляза още той. От 2008 г. НД „Традиция” е член на Съюза на Европейските военноисторически групи и по този начин представлява страната ни в Европейския съюз.