Подкрепят проекта на бюджет за отбрана

07.11.2019 г. Подкрепят проекта на бюджет за отбрана

 Увеличението на разходите спрямо тази година е със 103,237 млн. лв., като повечето от тях ще отидат за заплати и осигуровки. Предвидени са 28, 9 млн. лв. за назначаване на още 800 войници, както и за обезщетения на 150 войници и матроси, които през 2020 г. навършват пределна възраст за военна служба. От МО смятат, че базата за определяне възнагражденията на военнослужещите тряба да се преразгледа, но засега това не среща подкрепа от представителите на парламентарното мнозинство.

Спирдон Спирдонов

Това стана на днешното заседание на Комисията по отбрана с 11 гласа „за“, 6 „против“ и 3 „въздържали се“. Депутатите от ГЕРБ и ВМРО бяха категорични, че такъв бюджет за отбрана не е имало от години. От „БСП за България“ бяха против, а от ДПС и Воля се въздържаха.

МО има положително становище по отношение на проекта, каза заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков. Според него заложените раазходи са в съответствие с Националния план за постепенно повишаване на радходите за отбрана до 2 процента от БВП до 2024 г.  Увеличението спрямо тази година е със 103,237 млн. лв., като повечето от тях ще отидат за заплати и осигуровки.

Предвидени са 28, 9 млн. лв. за назначаване на още 800 войници. Заместник-началникът на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов смята, че ще се запази темпът на преодоляване на големия некомплект от личен състав. От тези средства ще се изплащат и обезщетенията на 150 войници и матроси, които през 2020 г. навършват пределна възраст за уволнение. Според него намаляването на средствата за издръжка с около 42 млн. лв. няма да се отрази на подготовката на войските, още повече, че през следващата година няма да бъдем домакини на големи международни учения. Увеличават се батальонните учения, летателните часове – с 10-15 процента, ще продължи ремонтът на наличната техника и инфраструктурата.

Кольо Милев и Николай Цонков от „БСП за България“, ген. Симеон Симеонов от ДПС и Слави Нецов от Воля поставиха въпроса за повишаване базата за определяне възнагражденията на военнослужещите, която е 380 лв. от 2009 г. Заместник-министър Величков изрази мнение, че това би трябвало да стане. Дори определи запазването на размера на базата, като дефект на проекта на бюджет. От управляващите бяха изразени мнения, че това не е толкова важно, с оглед на предвидените 10 процента увеличение на заплатите, което ще стане за трета поредна година. Въпреки това, обаче, отбеляза вицеадмирал Ефтимов, на пазара на труда армията продължава да бъде в неизгодна позиция. Подсказано бе нещо кога може да се реши въпросът със социалния статус на военнослужещите. Очаква се след Стратегичския преглед на отбраната да се преразгледа организационната структура на Въоръжените сили, с което да се освободят средства, за да се насочат към хората в отбраната.     

Разходите на Министерството на отбраната за следващата година ще бъдат 1, 514 065 млрд. лв. Тазгодишните бяха 1, 414 211 млрд. лв., които след актуализацията през юли заради сделката със САЩ за закупуване на осем самолета Ф-16 станаха 3, 514 2011 млрд. лв. За персонал през 2020 г. се отделят 1, 095 514 млрд. лв. срещу 995,922 хил. лв. за тази година.

В централния бюджет има заложени още 495,5 млн. лв., каза заместник-министър Величков. Те са за проектите за корабите и бойните машини, съответно 171 млн. лв. и 100 млн. лв., за подобряване инфраструктурата на авиобаза „Граф Игнатиево“ във връзка с приемането на новите изтребители Ф-16 и 124 млн. лв. за попълване на некомплекта от личен състав, за горива, по проекта за 3D радарите, ремонта на ЗРК С-300 и модернизацията на трите фрегати. За следващите две години също се планират по 100 млн. лв. за инфраструтурата на авиобазата.

В средносрочната бюджетна прогноза има несъответствие на предвидените разходи за отбрана за 2021 и 2022 г. спрямо националния план за 2 процента. Заместник-министърът на финансите Росица Велкова каза, че това ще бъде коригирано през март-април следващата година. Ще се изчака одитът на Министерството на отбраната от Смената палата във връзка с невключването в информацията за разходите за отбрана на средствата за пенсии на военнослужещите и цивилните лица от състава на Въоръжените сили.

Председателят на комисията ген. Константин Попов охлади малко еуфорията от проекта на колегите си от управляващото мнозинство. Ние, продължи той, отчитаеме, че предложеният бюджет за отбрана е положителен, филоософията му е правилна, но в абсолютна стойност може да се искат повече средства. Мнението му е, че това е бюджет на развитието и растежа на отбранителните ни способности.

***

В мотивите към законопроекта се посочва, че са осигурени средства за поддържане и развитие на националните отбранителни способности и способностите, свързани с колективната отбрана, в т.ч. средства за изпълнение на одобрените от Народното събрание инвестиционни проекти за модернизация на Българската армия, а именно: придобиването на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС и основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада. Допълнително са предвидени средства за изпълнение на международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет (транспорт и застраховки) и за изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и осигуряване на новия тип боен самолет.

В Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза в разходите за отбрана не са включени съответно 100,0 млн. лв. за 2020 г., 260,0 млн. лв. за 2021 г. и 240,0 млн. лв. за 2022 г., съгласно посоченото разпределение на плащанията по години за реализацията на Актуализирания проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“, приет с Решение на Народното събрание от 8.06.2018 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 19.06.2018 г.), предвид извършения през 2019 г. еднократен първоначален депозит за цялата сума по договорите, свързани с придобиването на нов тип боен самолет.

Общо разходите по функционален принцип за група „Отбрана” в проекта за 2020 г. са в размер на 1 791,9 млн. лв., което представлява 1,4 % от БВП. За целите на представяне на финансова информация за разходите за отбрана към НАТО, Министерството на отбраната включва разходите по бюджета на Министерството на отбраната и трансферите на държавните висши военни училища, които са предвидени освен по група „Отбрана“ и по други функции. В проекта за 2020 г. общо разходите за отбрана възлизат на 1 941,0 млн. лв., което представлява 1,53% от БВП, след приспадане на авансово предоставените 100,0 млн. лв. за 2020 г. във връзка с изпълнението на договора за придобиването на новия тип боен самолет. Съгласно класификацията на НАТО в разходите за отбрана следва да се включват и разходите за пенсии, но същите не са включени във финансовата информация, предоставяна към НАТО, е отбелязано в мотивите.