14 години Асоциация на Сухопътните войски на България

08.11.2019 г. 14 години Асоциация на Сухопътните войски на България

 Генерал-лейтенант от резерва Кирил Цветков, председател на асоциацията

Преди 14 години на 8 ноември 2005г. група генерали и офицери от Сухопътните войски създадоха сдружение от нов тип, обединяващо запасни и кадрови чинове, колективни и корпоративни членове. Така се роди Сдружение " Асоциация на Сухопътните войски на България” (АСВБ). Подобна структура има в много страни по света, но за модел бе избрана Асоциацията на Сухопътните войски на САЩ (US Army Association), която най-добре съответстваше на целите и задачите на сдружението.

Новото сдружение бе посрещнато резервирано от съществуващите съюзи, но радушно от обществото и членовете му, които нарастваха с годините. Програмата на сдружението бе ясна и чиста: подкрепа на мисията на Сухопътните войски и българския отбранителен бизнес; съхраняване и развитие на военноисторическото наследство, защита на членовете му; единение на военнопатриотичните организации и подкрепа на усилията в областта на отбраната. Тази цел и задачи бе следвана неотклонно тези 14 години;

Сдружението организира и проведе над 20 мероприятия  от различен характер: симпозиуми, семинари и конференции в това число и четири международни. Организира написването и издаването  на четиритомната История на Сухопътните войски на България. Издаде историята на 79 пехотни полка и 15 бойни пехотни дивизии, носителите на военната слава и чест на България, обединени в поредицата „Българска пехота” от Алманах на Сухопътните войски на България. Изданията бяха предоставени безвъзмездно на регионалните библиотеки и музеи, организации и формирования от Сухопътните войски. Асоциацията бе основен организатор на инициативите „Да наречем една  улица на нашия полк и дивизия” и на „Една детска сълза-една усмивка”, опора на дейността на Обществения съвет по въпросите на отбраната, председателят на който бе Председателя на Асоциацията и написването на проект на Национална доктрина на Република България.

Асоциацията бе активен поддръжник на единението на запасното войнство в единен съюз, който активно да работи за защита на интересите му и воюваше непрестанно с опитите за неговото разединение. В името на това тя беше в основите на Конфедерацията на обществените организации от сигурността и отбраната, а след отказа на последната да работи за единението на запасното войнство стана член на Съюза на офицерите от запаса и резерва-единствената организация със структури в цялата страна, която може да бъде в основата на обединението на запасното войнство. Асоциацията остана вярна на етичния си кодекс  и устав и поддържаше здрави връзки с повечето военнородолюбиви организации в България, работи активно в подкрепа на усилията за възстановяване на отбранителния потенциал на държавата.

Всички успехи Асоциацията дължи на своите членове, запасни и кадрови чинове, генерали, офицери и войници, на всички колективни и корпоративни членове, на своите приятели и съмишленици.

Честит празник!