Обсъждат българския преход от 10 ноември 1989 година

08.11.2019 г. Обсъждат българския преход от 10 ноември 1989 година

 Първият доклад бе на проф. дин Димитър Луджев, министър на отбраната през 1991-1992 г. Според него българският преход е мъчителен, продължителен и с противоречиви резултати.

Спирдон Спирдонов

Пътят на България през последните три десетилетия обсъжда Национална юбилейна конференция в СБЖ. Тя е организирана от Отечествения съюз (ОС), Балканския институт за стратегически прогнози и управление на риска, Института за икономика и международни отношения и Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР). В нея се включиха и други бествени организации, като Национална асоциация „Сигурност“, Асоциацията на разузнавачите от запаса, Съюзът на ветераните от войните на България, Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалте, БАС и др. Целта ни е да дискутираме върху политическите, социално-икономическитее, външнополитическите, военно-стратегическите и културните трансформации от 10 ноември 1989 г. до днес, каза при откриването председателят на ОС Симеон Симеонов.

Научен ръководител на конференцията е проф. д-р Искра Баева.  Точно на 8 ноември 1989 г. Тодор Живков вече беше подал оставка и на практика започната промените, припомни тя. Първият доклад бе на проф. дин Димитър Луджев, министър на отбраната през 1991-1992 г. Според него българският преход е мъчителен, продължителен и с противоречиви резултати. И ще – той го определи, като непрозрачен и несправедлив процес на разграбване на националното богатство. По-точното разбиране за изминалите 30 години е трансформация на структурноопределящите отрасли на българската икономика, посочи Георги Пирински, вицеепремиер във второто правителство на Андрей Лукановпрез 1990 г. Имаше предвид приватизацията, която доведе до разграбване на активите на предприятията. Подобна позиция изрази и проф. д-р Боян Дуранкев. В обмяната на мнения се включиха още д-р Любомир Кичуков, проф. д-р Йордан Баев, генерал-майор от запаса д-р Стоимен Стоименов и др. Проф. Баев връчи на председателя на СОСЗР генерал от запаса Златан Стойков най-новата си книга втория том от „История на българското военно разузнаване“, който обхваща периода 1955-2018 г. Книгата е резултат от седемгодишен изследователски проект, в резултат на който бяха проучени близо 50 000 страници от новоразкрити в последното десетилетие документални архиви.

Доминираше впечатлението, че повечето българи посрещнаха промените с ентусиазъм и големи надежди за по-добър, по-сигурен и по-свободен живот. Пътят на България през тези три десетилетия се е оказал нелек и много по-дълъг от очакванията ни. Изпълнен е с остри политически сблъсъци, социални сътресения, икономически трудности и културни предизвикателства. Надеждите са свързани с младото поколение, което, според участници, би могло да се справи по-добре с по-нататъшното развитие на България.