Дават нов тласък на европейската сигурност и отбраната чрез укрепване на сътрудничеството

08.11.2019 г. Дават нов тласък на европейската сигурност и отбраната чрез укрепване на сътрудничеството

 Otbrana.com

„Неминуемо в днешната ситуация за сигурност е необходимо все по-силно взаимодействие между НАТО и Европейския съюз, особено когато говорим за киберсигурност и хибридни заплахи“. Това заяви заместник-началникът на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов вчера в изказването си на международната конференция „Европейска отбрана - една цел, много предизвикателства“. Конференцията бе организирана от Софийския форум за сигурност, фондация „Конрад Аденауер“ и Центъра за европейски изследвания „Вилфред Мартенс“.
Вицеадмирал Ефтимов посочи, че с приемането на новата Глобална стратегия на ЕС и плана за нейното прилагане лидерите от Съюза са решили да дадат нов тласък на европейската сигурност и отбраната чрез укрепване на сътрудничеството в тази област. Той поясни, че в рамките на европейската сигурност и отбрана и на икономическия потенциал на ЕС много важен акцент се поставя върху изграждането на съвременни способности в областта на иновациите и изкуствения интелект.
Заместник-началникът на отбраната очерта националния принос за подобряване на възможностите за коопериране и изграждане на ефективни съюзни структури в контекста на Европейската рамка за сигурност и отбрана, както и участието на страната ни в новите механизми за координирано изграждане на военни способности и съвместното им използване в европейски контекст – Постоянното структурирано сътрудничество в областта на отбраната (ПССО), Координирания годишен преглед на отбраната и Европейския фонд за отбрана, съобщава Пресцентърът на МО.
Във форума участва и директорът на Щаба на отбраната генерал-майор Красимир Кънев, който представи доклад на тема: „Как България вижда европейската отбрана и в кои проекти участваме, какво следва да се подобри от следващата Комисия в областта на Европейската отбрана“. В него се посочва, че България като държава-членка на ЕС и НАТО изгражда адекватен комплект от военни сили за изпълнение на поетите ангажименти към колективната отбрана и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС. Стратегическа задача е страната ни да поддържа непрекъсната свързаност между националните усилия и подходи с тези на нейните съюзници за гарантиране на оперативната съвместимост и готовността на Въоръжените ни сили. Изпълнението на тези цели в съвременните условия изисква задълбочено планиране и адекватно финансово осигуряване.