Курсантите-випускници получиха персонални задания

17.11.2019 г. Курсантите-випускници получиха персонални задания

 На випускниците от специализация „Военна полиция”е  поставена задача да проверят личните автомобили на всички курсанти за експлоатация в зимния сезон.

Otbrana.com

Началникът на Националния военен университет „Васил Левски” полковник Иван Маламов е връчил на курсантите- випускници персонални задания.  Идеята е обучаемите да се включат в изпълнението на служебната ежедневната дейност в Университета. Това ще им послужи за допълнителен стаж и ще им помогне в практическото изпълнение на служебните задължения като бъдещи офицери, става ясно от съобщение на НВУ.

Прочетена е била заповед за назначаване на командири дубльори на курсантските взводове и роти. Назначения получили курсанти в отделение „Логистика”, служба КИС, служба „Военно обучение” и в Ротата за осигуряване на учебния процес и логистика.

Особено внимание полковник Маламов обърнал випускниците от специализация „Военна полиция”, на които поставената задача е проверка на личните автомобили на всички курсанти за експлоатация в зимния сезон. Решението му да им възложи персонални задания, с които да се включат в ежедневната дейност в Университета, е продиктувано от идеята те да бъдат подготвени за практическото изпълнение на задълженията им като офицери.