Третият национален събор на запасното войнство ще бъде в Ямбол

28.11.2019 г. Третият национален събор на запасното войнство ще бъде в Ямбол

 Централният съвет на СОСЗР одобри проект на закон за запасното войнство. НД „Традиция“ бе прието за колективен член на Съюза.

Спирдон Спирдонов

На последното заседание за годината на ЦС на СОСЗР стана ясно, че Третият национален събор на запасното войнство ще бъде в Ямбол  на 19 и 20 септември. По традиция той ще се предхожда от научна конференция на тема „Ролята на запасното войнство за изграждане и поддържане на системата за национална сигурност на страната“.  Първите два събора, които получават високи оценки, се проведоха през септември 2018 и 2019 г. в местността „Крънска кория“ край Казанлък. Председателят на Регионалния СОСЗР в Ямбол подполковник от запаса Иван Тодоров информира членовете на ЦС, че е получил писмо от кмета на Общината Валентин Ревански и от председателя на Общинския съвет Антон Шиков за подкрепа на подготовката и провеждането на събора.

На вниманието на членовете на ЦС бе предложен от Управителния съвет проект на закон за запасното войнство. След обсъждане бе решено да се допълнят и презицират някои от текстовете, за да се придвижи по-нататък неговото приемане от парламента чрез министъра на отбраната и правителството. Целта на бъдещия закон е да се уредят обществените отношения, свързани със статута на запасното войнство. Проектът бе подготвен от работна група под ръководството на генерал-лейтенант от запаса Кирил Цветков на основата на три текста.

Председателят на СОСЗР генерал от запаса Златан Стойков информира за хода на процеса по обединението на запасното войнство, който започна през януари с подписване на споразумение. Предстои сформираният Координационен съвет на запасното войнство да приема план за подготовката на Национален обединителен конгрес.

За колективен член на СОСЗР единодушно бе прието НД „Традиция”. То бе представено от председателя подполковник от запаса Огнян Маринов и почетния председател полковник от запаса Станчо Джумалиев. Посочено бе, че НД „Традиция” е доброволна неполитическа, патриотична и културно-просветна общност от граждани, проявяващи професионални и любителски интереси към традициите във Въоръжените сили и в силите за вътрешна сигурност на Р България по отношение на моралните ценности, воинските ритуали, униформените облекла и нагръдните знаци, историческото оръжие и военните символи. Целите на дружеството са издирване, съхраняване и популяризиране на националните традиции във Въоръжените сили и силите за вътрешна сигурност.

За времето на своето 28-годишно съществуване, са изградени 39 регионални клона в страната с около 1300 члена. НД „Традиция” организира възстановки на най-известните исторически събития у нас и в чужбина, провежда беседи с ученици и студенти. В момента поддържа 18 военни паметника. От 2008 г. НД „Традиция” е член на Съюза на Европейските военноисторически групи и по този начин представлява страната ни в Европейския съюз. ЦС бе запознат с проблемите, свързани с акциите на МВР и ГДБОП по изземването на исторически оръжия от членове на дружеството.

Утвърдени бяха нови почетни членове на СОСЗР. Това са майор от запаса Стефан Груев от Карлово, полковник от запаса Райчо Василев от Пловдив,          младши лейтенант от запаса д-р Кирил Добрев от Стара Загора и старши сержант от запаса Марчо Запрянов от с. Конуш, Хасковска област.  Председателят на Областната организация на СОСЗР в Пазарджик майор от запаса Костадин Златев бе удостоен от Сдружението на Обединените българи с грамота във връзка с Деня на народните будители, връчена от Дочо Шипковенски.   Заместник-председателя на Съюза генерал-майор от запаса Васил Въранов информира, че в местните избори СОСЗР е участвал с 95 независими наблюдатели, чийто действия бяха оценени като авторитетни. Такова участие на организацията ще има и в следващи избори. Председателят на Сдружение „Българско войнство 21“ полковник от запаса Яни Янев информира за хода на абонаментната кампания за 2020 г. за в. „Българско войнство“. Препоръчано бе организациите по места да активизират своята дейност в това отношение. Приета бе и Инструкция за деловодната дейност и архива на документите на органите за управление и контролните комисии на организационните структури на СОСЗР, съгласно Закона за Националния  архивен фонд.

Снимка: Димитър Бебенов