Военноинвалидите и военнопострадалите настояват за законови промени

29.11.2019 г. Военноинвалидите и военнопострадалите настояват за законови промени

 Столичното дружество „Военноинвалид“ преизбра за свой председател Емил Гуджев.Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите се подготвя за своя 33-ти конгрес.

Спирдон Спирдонов

По всеки текст на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите имаме предложения за промени. Искаме да се изравним с правата на ветераните от войните, каза председателят на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите младши лейтенант от запаса Петър Велчев.  Той приветства участниците в отчетно-изборното събрание на столичното дружество „Военноинвалид“. Проектът за промени е изпратен до всички парламентарни групи. Вече са проведени разговори с ПГ „БСП за България“ и ПГ на Обединените патриоти. Очакванията са това да стане и с останалите парламентарни групи.

В резултат на активността на ръководството на Съюза предстои с окончателното приемане на Закона за бюджета за държавното обществено за 2020 г. да настъпи промяна в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. В резултат на това военноинвалидите с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадалите ще заплащат 25 на сто от цената на лекарствените продукти по лекарско предписание по списък, утвърден от министъра на здравеопазването, като останалите средства са за сметка на държавния бюджет. Сега те заплащат 50 на сто от цената.

Очаква се да бъде коригирана една несправедливост по отношеине на военноинвалидите, която е в резултат на приемането на Закона за хората с увреждания. Преди няколко дни този ангажимент бе поет на среща представители на Обединените патриоти. Тяхната парламентарна група ще инициира законодателни промени, които да помогнат на военноинвалидите с над 90% увреждания и чужда помощ да получават социална пенсия в такъв размер, какъвто и останалите хора с увреждания, които отговарят на критериите на Закона за хората с увреждания. Според текстовете хората с увреждания получават социална пенсия, възлизаща на 57% от определяната всяка година от правителството линия на бедност. За догодина тя е 363 лева. В момента пенсиите на военноинвалидите се изчисляват единствено на база инвалидност, без линията на бедност да се взема предвид. „С добавка в закона можем да осигурим възможността 173 човека да бъдат изравнени с останалите“, обясни пред журналисти в парламента лидерът на НФСБ Валери Симеонов. Според разчетите на патриотите за това ще бъдат нужни едва 230 хил. лева от държавния бюджет. Именно поради посочената несправедливост, отбеляза младши лейтенант от запаса Петър Велчев, тази категория военноинвалиди са ощетявани всеки месец с по 111 лв.

Ако някой от вас има проблеми, свързани с пътуването в градския транспорт, получаването на лекарства, осребряването на двете пътувания в страната по избран маршрут и други въпроси, може да потърси съдействие от нас, посочи в отчетния доклад на УС на дружеството неговият председател Емил Гуджев. В Дома-паметник на военноинвалидите в столицата е организирано дежурство всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч. В този смисъл той призова за разширяване обхвата на членовете на дружеството, за да се създадат въможности за подпомагане на всички военноинвалиди и военнопострадали на територията на столицата.От началото на годната до края на октомври Министерството на отбраната е подпомогнало 122 членове на дружеството с общо 37 200 лв., а от Съюза е отпусната помощ на 16 души за 1900 лв. Посочено бе, че от извесно време помощите доста са намалели, като някои са стигнали и до 50 лв.

В доклада бе отбелязано, че през 2020 г. Съюзът ще отбележи няколко важни годишнини. Те са следните: 105 години от учредяването на СВВП на 29 март 1915 г.; 105 години от приемането на 13 март 1915 г. на първия закон  за грижи и подпомагане на военноинвалидите и военнопострадалите; 15 години от приемането на Закона за военноинвалидите и воннопострадалите на 29 март 2005 г.; 33-ти конгрес на СВВП на 30 и 31 март; 27 години от възстановяването на патронажа на Съюза от върховния главнокомандващ Въоръжените сили; 90 години от създаването със закон в Министерството на войната на „Отделение за грижи и подпомагане на военноинвалидите и военнопострадалите“ на 12 май 1925 г.;27 години от възстановяването на представителството на Съюза в Министерството на отбраната; 30 години от възстановяването на СВВП на 26 юни 1990 г., 70 години от Решение „А“ 430 от 1декември 1950 г. на Политбюро на ЦК на БКП за закриване на СВВП и 69 години от Разпреждане №1032 на МС, с което са отнети имоти и средства на Съюза в размер на 500 милиона златни лева.

Членовете на дружеството единодушно преизбраха за свой председател Емил Гуджев. Гласуван бе и предложения от него състав на управителен съвет. За председател на Контролния съвет бе избран Григор Григоров. Отговорник на Дома на военноинвалида в Банкя продължава да бъде Благовеста Митева.  11 членове на дружеството ще бъдат делегати на 33-ия конгрес на СВВБ. Специални поздравления и цветя имаше за доайенът на дружството Райна Комитова и за Величка Черешарова, която работи 25 години в ръководството. Военноинвалидите и военнопострадалите бяха поздравени от вокална група от ученици от 74 СУ „Гоце Делчев“. С грамота бе удостоена гъдуларката Мария Иванова. Благодарности имаше и за техните ръководители Пенка Власева и Маргарита Чорбаджийска. Повече от десет години продължава това сътрудничество.

Снимка: Димитър Бебенов